Til hovedinnhold
Norsk English

Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon - Lagringsstudie og tineforsøk

Sammendrag

Brosme (brosme brosme) er en bunnlevende torskefisk som lever i Atlanterhavet, i vest langs Amerikas kyst og i øst langs Norgeskysten samt mellom Irland og Island. Brosme benyttes i dag hovedsakelig som råvare til produksjon av tørrfisk og saltfisk, men det er et mål om å øke verdiskapningen fra arten. Målet for studien har vært å dokumentere variasjon i kvalitet og holdbarhet for skinpakkede refresh-produkter av brosme gjennom en kjøleleagringsperiode på 12 dager. Alle parametere tatt i betraktning, inkludert evaluering av sensorisk og mikrobiell kvalitet, er en holdbarhetstid for refresh-produkter av brosmeloins på 12 dager oppnåelig. Riktig håndtering av råvarene, optimal og hygienisk prosessering, med rask innfrysing etter pakking, optimale prosedyrer for innfrysing og tining og riktig håndtering og lagring etter opptining, kan gi en helårsproduksjon av brosme, uten at det går på bekostning av kvaliteten til sluttproduktet.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901728

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2022

Forlag

SINTEF Ocean AS

ISBN

978-82-14-07922-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin