Til hovedinnhold

Atle Harby

Seniorforsker

Atle Harby

Seniorforsker

Atle Harby
Telefon: 982 30 502
E-post:
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1840023

Hydrocen arbeidspakke 4.3 jobber med å utvide miljødesignkonseptet som ble etablert i forskningssenteret CEDREN. Forskjellige nye aspekter som er viktige for en helhetlig vurdering av positive og negative konsekvenser og tjenester av vannkraft skal legges til, og blant disse er temaet flomdempingstj...

År 2020
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1746835

Increasing awareness of the complexity of river ecosystems has led to the emergence of integrative disciplines that combine topics in river physical and ecological processes, exemplified by the disciplines of ecohydrology, hydroecology and ecohydraulics. However, the names of these disciplines are o...

Forfattere Marie-Pierre Gosselin Valerie Ouellet Atle Harby John Nestler
År 2019
Type Vitenskapelig artikkel