Til hovedinnhold

Tom Ståle Nordtvedt

Seniorforsker

Tom Ståle Nordtvedt

Seniorforsker

Tom Ståle Nordtvedt
Telefon: 930 08 853
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1258940

Levende fisk transport med utslipp av brønnbåtvann i sjø og påfølgende lagring i ventemerder er en stor risikofaktor for sykdomsspredning mellom merder. I forbindelse med utvikling av slaktebåten "Tauranga" er det behov for å undersøke om rask ned kjøling kan ha positiv (forlenge) prerigor tiden for...

År 2015
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1238799

Pelagic fish is one of the most valuable food products due to its high content of marine fat and proteins. The Norwegian pelagic fish industry processes almost 900 000 tonnes of herring and mackerel annually. The main volume is packed in carton boxes and frozen on shelves in batch freezing tunnels. ...

År 2015
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+995819

I prosjektet har det vært fokus på å spre kunnskap om CO2 teknologi i norsk kuldebransje og å gjøre norsk industri i stand til å levere kommersielle anlegg med CO2 som kuldemedium, spesielt tilpasset forholdene på fiskebåter. Gjennom prosjektet har det blitt bygget og installert et RSW CO2 anlegg i ...

År 2012
Type Rapport/avhandling