Til hovedinnhold
Norsk English

Optimal kjøling av pelagisk fisk

Målet med prosjektet er å forbedre kjøling av pelagisk fisk (sild og kolmule) i noen av de største tankene ombord i tråleren Selvåg Senior for dermed og utarbeide et designunderlag for RSW-tanker til bruk ombord i andre pelagiske fiskebåter.

Kontaktperson

Delmål i prosjektet er:

  • Spesifisere en hensiktsmessig og effektiv instrumentering i tank.
  • Utvikle fysisk arrangement i tank som kan forbedre kjøling/sirkulasjon i tank.
  • Forbedre kjøling ved endring av drift og sirkulasjonsarrangement.
  • Utvikle en numerisk modell som skal omsettes til et forenklet designverktøy.

 

Fangst av kolmule under et tidligere tokt med Selvåg Senior.

 

Kolmulefangsten i en av tankene ombord i Selvåg Senior, sett fra inspeksjonsluken. Ved kolmulefiske er det ikke uvanlig med 90 % fylling av fisk i tankene. For å ikke få for mye salltrekk i fisken så brukes ferskvann. Man tilsetter vanligvis eddikksyre for å øke holdbarheten og redusere klumping. 

 

Inne i en av de største lagertankene ombord.

Forprosjekt (2016) - Optimal kjøling av pelagisk fisk ombord (finansiert av FHF)

Kuldesystemer for prosessering av mat

Faktaboks

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2019

Utforsk fagområdene