Til hovedinnhold
Norsk English

Optimal kjøling av pelagisk fisk ombord (RSW)

I dette prosjektet har man sett på muligheter og utfordringer med å kjøle pelagisk fisk, spesielt kolmule, ombord i fiskebåt. I prosjektet har man vært med på et kolmuletokt og gjort observasjoner og målinger.  Man har også sett på kvalitetsmålinger fra Sildesalgslaget og kan konstatere at kvaliteten de siste årene har vært god. Vurdering av simuleringsmuligheter og en overordnet analyse av mulighetene med naturlige kuldeanlegg har også ingått.

Kontaktperson

Det kan være utfordrende å kjøle store mengder pelagisk fisk ombord – men det er helt nødvendig for å beholde en god kvalitet under fiske og transport inn til land. I dag brukes store RSW-systemer (refrigerated sea water), hvor ammoniakk er et vanlig kuldemedie.
Pelagisk fisk er typisk sild, makrell, kolmule og lodde. Kolmule er det fiskeslag som flest rapporterer at man ikke oppnår god nok kjøling for. Stor fyllingsgrad, transport i ferskvann istedenfor saltvann og en tendens til klumping er hovedårsakene til dette. I dette forprosjektet har man sett på utfordringene med dagens og hva det finnes for muligheter å løse dem.
Det ble i mars gjennomført et kolmuletokt hvor SINTEF var med og gjorde observasjoner og målinger ombord en tråler. Annen informasjon og data har blitt samlet inn fra andre redere, kuldeentreprenører og Sildesalgslaget.

Tidligere prosjekt

FHF sine prosjektsider

Kuldesystemer for prosessering av mat

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.10.2015 - 15.11.2016

Leveranser i prosjektet


Toktrapport    Sluttrapport    Notat videre arbeid