Til hovedinnhold
Norsk English

AlgScaleUp

Målet til AlgScaleUp er å oppnå en bærekraftig produksjon av mikroalger som råstoff til laksefôr ved å utnytte utslippsgasser og overskuddsvarme fra ferrosiliumanlegget Finnfjord AS Kompetanseprosjektet AlgScaleUp skal være en kunnskapsleverandør til hovedprosjektet AlgOpti gjennom samarbeid i "Grønn Plattform".

Kontaktperson

Marine mikroalger kan i fremtiden utgjøre en stor andel av fôret til norsk oppdrettslaks. Fotoautortrofe mikroalger er "primærprodusenter" og er grunnlaget for alle akvatiske næringskjeder. I motsetning til større planter kan mikroalgene vokse ekstremt raskt og dobler ofte antall og total vekt på kun en dag. Mikroalger bruker lys som energikilde for å fange og konvertere CO2 til en næringsrik biomasse som inneholder svært gunstige næringsstoffer for blant annet fisk. Målet for prosjektet er å utvikle en ny og bærekraftig næringskjede for laks basert på produksjon av biomasse fra mikroalger.

Kompetanseprosjektet AlgScaleUp skal sammen med hovedprosjektet AlgOpti videreutvikle og oppskalere produksjon av mikroalger som fores med CO2 og NoX fra Finnfjord smelteverk.  Mikroalgene skal videre brukes som protein- og lipidkilde i fiskefôr.

Tegnet av Renate Osvik

I prosjektet vil CO2-rik røykgass fra ferrosilisium-smelteverket Finnfjord AS benyttes for å oppnå en bærekraftig produksjon av mikroalger som råstoff til laksefôr. Tidligere prosjekter ved Finnfjord AS har vist at denne røykgassen er godt egnet til produksjon av mikroalger.

Gjennom AlgScaleUp vil vi utvikle den teknologiske og biologiske kunnskapsplattformen som trengs for å oppskalere produksjonen av mikroalger i store fotobioreaktorer. Prosessen kalles biologisk karbonfangst, lagring og utnyttelse som forkortes "CCSU". I tillegg vil AlgScaleUP undersøke om bio - CCSU -teknologi kan skreddersys for å redusere utslipp av skadelig NOx og SOx ved å manipulere eller støtte den naturlige tilstedeværelsen av forskjellige gunstige bakterier i vann.

Finnfjord AS slipper ut 300 000 tonn CO2 hvert år. Totalt er det potensiale til å omdanne dette til opptil 160 000 tonn biomasse (resten blir til oksygen). 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

AlgScaleUp er et Grønn Plattform Kompetanseprosjekt som samarbeider med innovasjonsprosjektet AlgOpti. Grønn plattform er en ny satsing som gir næringslivet og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Målet med satsingen er å styrke verdiskaping og skape flere arbeidsplasser, og samtidig sikre et mer bærekraftig samfunn.  

Les mer om Grønn Plattform her. https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/gronn-plattform/

AlgScaleUp samler forskningskompetanse innen tekniske og biologiske løsninger for dyrking av mikroalger.

I prosjektet deltar følgende partnere:

  • SINTEF Ocean
  • Finnfjord AS
  • Cargill
  • Universitetet i Tromsø
  • SINTEF Industri
  • SINTEF Energi

Utforsk fagområdene