Til hovedinnhold
Norsk English

AlgScaleUp

Kick-off for AlgScaleUp og AlgOpti

AlgScaleUp og AlgOpti har offisielt startet.

Kontaktperson

Picture1.jpg

Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen, holdt et inspirerende innlegg under kick-offen. Foto Ingeborg Giæver.

Alle prosjektdeltakere i AlgScaleUp og AlgOpti deltok på kick-off hos Finnfjord 02.05 - 03.05.2022. Under kick-off'en ble målet og innholdet i de ulike arbeidspakkene presentert av de respektive arbeidspakkelederne. Vi fikk også muligheten til å bli kjent med hverandre og den unike kompetansen som de to prosjektene AlgScaleUp og AlgOpti representerer.

Picture2.jpg

Gjennomgang av prosjektets mål og arbeidspakker. Foto Ingeborg Giæver.

Omvisningen på anlegget på Finnfjord var høydepunktet under kick-offen. Her fikk vi se Finnfjords hovedprodukt ferrosilisium, blir produsert. Den CO2-rike gassen fra smelteverket blir benyttet i bioreaktorene der mikroalgene dyrkes.

Bioreaktoren på Finnfjord AS. Foto Gunilla Eriksen