Til hovedinnhold
Norsk English

AlgScaleUp

Partnere

AlgScaleUp samler forskningskompetanse innen tekniske og biologiske løsninger for dyrking av mikroalger. I prosjektet deltar følgende partnere:

SINTEF Ocean

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning.

Vi former fremtidens havbaserte løsninger. Våre satsinger bidrar i overgangen til og realisering av fremtidens bærekraftige systemer og utnyttelse av havets ressurser

UiT – Norges Arktiske Universitet

AlgScaleUp inkluderer to forskningsgrupper fra Norges Arktiske Universitet – UiT; The Microalgae & Microbiomes Research Group forkortet M2RG  og Marbio. M2RG sitt hovedfokus er å benytte biologi til å utvikle tekniske designprinsipper for karbonfangst og bioprodukter. Marbio er en analytisk plattform for marine produkter med potensial for å utvikle blant annet farmasøytiske produkter.

Finnfjord

Finnfjord AS er et norsk smelteverk og en produsent av ferrosilisium, silika og elektrisk kraft. Anlegget ligger Finnfjordbotn i Senja kommune. Finnfjords forløper, Fesil, startet driften i 1962, men gikk konkurs tidlig på 80-tallet. Finnfjord Smelteverk AS startet driften igjen i 1983 og har siden den gang vokst seg til et av verdens største og mest energieffektive smelteverk for produksjon av ferrosilium.  I 2014 inngikk Norges arktiske universitet, UiT og Finnfjord et samarbeid om å kutte selskapets karbondioksid-utslipp gjennom å dyrke mikroalger ved smelteverket.

Cargill

Cargill tilbyr mat, landbruk, finansielle og industrielle produkter og tjenester til verden. Sammen med oppdrettere, kunder, myndigheter og lokalsamfunn og basert på innsikt og erfaring vi har opparbeidet oss gjennom over 155 år, hjelper vi mennesker til å utvikles og trives. Vi har 155 000 ansatte i 70 land som har forpliktet seg til å skaffe verden mat på en ansvarlig måte, redusere miljøpåvirkningen og forbedre lokalsamfunnene hvor vi jobber og bor. Som ledende leverandør av fôr til akvakulturnæringen lager vi høykvalitetsfôr med mindre belastning av kloden. Lær mer om hvordan vi gjør dette gjennom vårt bærekraftsprogram SeaFurther™ Sustainability på cargill.com/seafurther.  I Norge produserer Cargill fôr til laksefisk under EWOS-merket. Mer info på ewos.no.

SINTEF Industri

SINTEF Industri utfører forsknings- og utviklingsoppdrag samt forskningsbaserte rådgivings og laboratorietjenester. Vi jobber tett med industrien for å utvikle avanserte materialer, produkter, prosesser og verktøy, og søker nye miljøvennlige metoder for framstilling og bearbeiding som kan gi økt produktivitet og høy kvalitet. Bærekraftig utvikling er et hovedtema i vår hverdag.

SINTEF Energi

SINTEF Energi er et forskningsinstitutt for anvendt forskning, som skaper innovative energiløsninger. Vi tilbyr den fremste forskningsbaserte kunnskapen nasjonalt og internasjonalt for å gi våre kunder verdiøkende løsninger og tjenester. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF, som et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.