Til hovedinnhold
Norsk English

Fillet-O

Målet med prosjektet er å øke verdiskapningen fra oppdrettslaks i Norge. Man ønsker å utvikle en ny, mer effektiv prosesslinje der laksen går til filetmaskina direkte etter avliving. Fisken blir bedøvd, avlivet, hodekappet, sløyd og filetert før den spyles i noen minutter på samlebånd. Deretter blir den superkjølt ved at det blåses en gass over fileten som skallfryses der og da. Man får en effektiv kjernetemperatur på under null grader i fiskekjøttet som igjen vil gi markedene ferskere fisk, samtidig som man oppnår lengre holdbarhet. Prosjektet ledes av Bjørn Roth i Nofima. SINTEF Fiskeri og havbruk har ansvar for arbeidspakke 2, som omhandler superkjøling og transport.

Kontaktperson

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2017