Til hovedinnhold
Norsk English

ENOUGH

Verdikjeden for mat står for omkring 33 prosent av totale utslipp av drivhusgasser globalt. For å redusere disse utslippene vil både enkle tiltak og avansert teknologi, innovasjon og forskning kreves. I dette prosjektet vil vi adressere disse utfordringene og foreslå praktiske og effektive løsninger for å sørge for reduserte karbonutslipp og en bærekraftig kuldekjede for matsektoren.

Kontaktperson

For å opprettholde kvalitet og mattrygghet, blir kjøling og frysing brukt på rundt 60 prosent av all mat over hele kjeden. Dette er energikrevende prosesser og en stor kilde til utslipp. Matindustrien har allerede gjort betydelig innsats for å redusere energibruken. Mye av innsatsen har blitt gjort gjennom relativt enkle forbedringer, som optimalisering av prosesser, vedlikehold og modifiseringer. Dette betyr at en videre redusering av energibruk og utslipp vil kreve enda større innsats, mer avansert teknologi og større endringer av dagens praksis.

Link til EU-prosjektets hjemmeside

Prosjektet ENOUGH skal støtte EUs bærekraftsstrategi "farm to fork" ved å gi europeisk matindustri teknologi, verktøy og metoder for å redusere utslipp i matsektoren. En veldig viktig del blir å øke energieffektiviseringen og redusere energibruk i forbindelse med kjøling, frysing, oppvarming og tørking av mat. ENOUGH skal:

  • Identifisere hvor det er størst potensiale for reduksjon av utslipp
  • Utvikle, tilpasse og ta i bruk nye teknologier
  • Strømlinjeforme og optimalisere prosesser
  • Demonstrere teknologier til aktører

ENOUGH er et fireårig forskningsprosjekt finansiert av EU-kommisjonen under Horizon 2020-programmet (Grant agreement no. 101036588). Prosjektet ledes av SINTEF Ocean og inkluderer 30 partnere med ekspertise innen matindustri, kuldekjeder, kjølesystemer og prosesser. Prosjektpartnerne er fra forskningsinstitusjoner og universiteter (SO, LSBU, UoB, INRAE, KU Leuven, CNR, TU Graz, NTNU, VMU, SUT, VCBT, UNIVPM, UGOE), industrien (ENEX, ENGIE, Eletica, Campden BRI, VISD, EPTA, Arçelik, Rørosmeieriet, Optiflux, City FM, FrostX, Yeo Valley, Star Refrigeration, MMC First Process), foreninger (ANIA), forbund (EFFoST) og organisasjoner (IIR).

Les mer om prosjektet på bloggen vår

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.10.2021 - 01.09.2025