Til hovedinnhold
Norsk English

MakroTerm

Optimalisering av råstoffbehandling og produktkvalitet av sukkertare ved bruk av damp og overhetet damp tørking.

Kontaktperson

Industriell utnyttelse av makroalger er i en rivende utvikling. Storskala dyrking av makroalger i sjøen utvikler seg raskt. En av hovedutfordringene for industrielle aktører er å ivareta kvaliteten på taren etter høsting, ettersom store mengder biomasse høstes innenfor et begrenset tidsrom. Luft-tørking og i mindre grad frysetørking, er vanlige metoder for stabilisering av makroalgebiomasse, som også utgjør store energikostnader. MakroTerm prosjektets første mål var å kartlegge om en innovativ tørketeknologi, nemlig overhetet-damp (OHD)-tørking kan benyttes med fordel til storskala tørking av sukkertare sammenlignet med mer vanlige tørkemetoder.

IMG_5524.jpg

Sukkertare, som utgjør den største andelen av dyrket tarebiomasse i Norge, er preget av høyt jodinnhold, noe som kan reduseres ved prosessering. Prosjektets andre mål var å fastslå om lavere jodnivå kan oppnås ved forbehandling av biomasse med varm damp. De ulike prosessene ble evaluert med hensyn til produktenes egenskaper, energibruk og miljøpåvirkning samt potensialet for industrielle anvendelser.

Nøkkeltall

Prosjektstart

2018

Forprosjektet ble støttet av RFF MIDT (Regionalt forskningsfond) med 500.000, - og ble gjennomført i 2018.

Prosjekteier og leder: Møreforsking Ålesund AS

Samarbeidspartnere: SINTEF Ocean, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Multivector AS, Tafjord Kraftvarme AS, og Seaweed Energy Solutions AS.

Utforsk fagområdene