Til hovedinnhold

Leif Grimsmo

Senior prosjektleder

Leif Grimsmo

Senior prosjektleder

Leif Grimsmo
Telefon: 982 46 830
E-post:
Avdeling: Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1913462/

Aquaculture produces most of the world’s seafood and is a valuable food source for an increasing global population. Low trophic mesopelagic biomasses have the potential to sustainably supplement aquafeed demands for increased seafood production. The present study is a theoretical whole-chain feed...

Forfattere Marc HG Berntssen Lars Thoresen Sissel Albrektsen Eduardo Grimaldo Leif Grimsmo Ragnhild Dragøy Whitaker Veronika Sele Martin Wiech
År 2021
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1819294/

The recently funded research project, SUPREME will address the challenges of the Norwegian whitefish sector and develop concepts and solutions for increased utilization of rest raw materials (RRM). The sea-going fishing vessels accounts for 86 % of the unutilized whitefish RRM in Norway. Thus, to...

År 2020
Type Kompendium
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1642361/

I perioden mai-juni 2018 ble det gjennomført et 6 ukers tokt med den pelagiske tråleren "Birkeland" langs den midtatlantiske rygg, ned mot Vest-Afrika og opp fra Kapp Verde til Azorene. Deltagere på toktet var 6 vitenskapelig ansatte ved SINTEF Ocean (3 uker hver), en masterstudent (akustikk) ved...

År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1498768/

Denne rapporten tar for seg to sentrale spørsmål i forbindelse med en potensiell utvikling av et kommersielt fiske etter mesopelagisk fisk: 1) Vil uttaket av mesopelagisk arter kunne påvirke næringsgrunnlaget til matfisk negativt? 2) Hva vil den sannsynlige effekten være dersom, alt annet likt...

Forfattere Leif Grimsmo Karl Andreas Almås Erik Skontorp Hognes
År 2017
Type Rapport