Til hovedinnhold

Overskuddsvarme og konvertering

Overskuddsvarme og konvertering

SINTEF har bred eksperimentell og numerisk ekspertise på alle de viktigste aspektene innenfor utvikling av teknologi for utnyttelse og oppgradering av overskuddsvarme; direkte gjenbruk, oppgradering til høyere temperatur og konvertering til elektrisk kraft.

Våre tjenester og kunder:
Industriell overskuddsvarme er et biprodukt av forbrennings- eller produksjonsprosesser, som til tross for stort potensiale for utnyttelse, ofte slippes ut i omgivelsene. Vi utvikler kunnskap, kompetanse og teknologi for innfangning, utnyttelse, oppgradering, og konvertering av industriell overskuddsvarme. Vi arbeider for og med norsk og internasjonal industri i en rekke sektorer, slik som:

 • Material-, metall- og kjemisk industri
 • Olje og gass industri
 • Skipsfart og marin
 • Teknologileverandører

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Innfangning av overskuddsvarme fra prosess-strømmer og varme flater; kompakte og effektive varmevekslere
 • Gjenbruk av overskuddsvarme og varmeintegrasjon (se også prosessoptimalisering)
 • Oppgradering av overskuddsvarme til høyere temperatur/damp-produksjon
 • Konvertering av overskuddsvarme til elektrisk kraft
 • Vi har unik ekspertise på CO2-teknologi (transkritiske prosesser)

Metode:
Vi utvikler kunnskap og ny teknologi gjennom en god balanse av teoretisk og praktisk forståelse, numeriske modeller og eksperimentelle undersøkelser. Vi har avanserte egenutviklede modeller for blant annet:

 • Ikke-stasjonære prosesser og dynamisk systemsimulering
 • Optimalisering eller analyse av driftsparametere og dellast-egenskaper
 • Optimalisering av komplekse systemløsninger
 • Detaljerte komponentmodeller, med særlig fokus på varmevekslere

Vi vedlikeholder og videreutvikler avanserte laboratorier med testrigger for:

 • Varmevekslere og kompressorer (0,5 – 100 kW)
 • Gjenvinning av ekspansjonsarbeid (ekspander)

Typiske oppdrag for oss er:

 • Utvikle nye konsepter for å løse konkrete problemer
 • Utforme energieffektive og konkurransedyktige systemløsninger
 • Analysere, evaluere og sammenlikne alternative teknologier og konsepter
 • Optimalisere konfigurasjon og driftsparametere i varmepumpende og kraftproduserende sykler
 • Optimalisere utforming av varmevekslere
Seniorforsker

Relevante prosjekt