Til hovedinnhold

SmarteByer

SmarteByer

SINTEF Smarte byer: Vi skal bidra til gode byer å bo i og massiv tjenesteinnovasjon

78% av befolkningen i Europa lever i byer. Og 85% av EUs brutto nasjonalprodukt genereres her.

Det ligger store muligheter i oppgradering av infrastruktur, teknologi og service (transport, bygg, energy, IKT) på en smart måte for å øke livsstandard, konkurranseevnen og bærekraft.


Når forskere og andre fagfolk snakker om smarte byer – så handler det om dette:

Hvordan digitalisering kan gjøre fremtidens byer bærekraftige, effektive og trygge for innbyggere og næringsliv


 

I fremtiden vil enda flere av oss bo i en by, og byene vil utgjøre en enda større andel av verdiskapningen. Dersom vi skal skape et bedre samfunn må vi bidra til å gjøre byene til bedre steder å bo og drive næringsvirksomhet i.

Digitalisering og utvikling av «SmartCities/Smarte byer» er nøkkelen for å oppnå dette. Gjennom å ta i bruk digital teknologi kan man gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i.

Må jobbe på tvers av fag og sektorer

Digitalisering ikke er et mål i seg selv: Utviklingen av smarte byer stiller enorme krav til tverrfaglighet. En smart by er ikke bare en by hvor det anvendes smart teknologi på ulike områder. Det er en by hvor de ulike tjenesteområdene, teknologiene og datakildene er integrerte og utvikles etter en helhetlig visjon.

Dette krever samordning og samarbeid på tvers av sektorer og mellom privat og offentlig sektor. Det krever forskning og utvikling som integrerer problemstillinger og fagfolk med forskjellig spisskompetanse som evner å snakke sammen. Her kan vi i SINTEF utgjøre en forskjell. Vi har derfor en egen Smarte byer-satsing på tvers av SINTEF.

Det handler ikke bare om å utvikle noe som er nytt, men noe som kan bli nyttiggjort til å gjøre byene bærekraftige, effektive, sikre, åpne og inkluderende.

Markedssjef

Ekspertise

Fra #SINTEFblogg

Laboratorier

Relevante prosjekt

Nyheter