Til hovedinnhold

Smarte samfunn

Smarte samfunn

SINTEF bidrar i utviklingen mot et smart samfunn som setter innbyggerne i sentrum og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping.

Samfunnet står overfor store endringer knyttet til demografi, økonomi, digitalisering, byer som vokser og et grønt skifte. I samarbeid med offentlig sektor og privat næringsliv utvikler SINTEF teknologi og nye løsninger innen helse, energi, bygg og infrastruktur, mobilitet, samferdsel, sirkulær økonomi og samfunnssikkerhet.

 

Forskningssjef
928 08 312

Aktuelt

Prosjekter

Laboratorier

#SINTEFblogg

Framsikt 2050