Til hovedinnhold

En ny norsk bioøkonomi basert på dyrking og prosessering av tang og tare

En ny norsk bioøkonomi basert på dyrking og prosessering av tang og tare

Publisert 3. juni 2014

 Norge har store potensialer for produksjon av bærekraftig råstoff og nye produkter gjennom dyrking og prosessering av tang og tare (makroalger). For å realisere dette potensialet er det behov for bevisstgjøring om mulighetene som ligger i å utvikle en ny marin industri innenfor den raskt voksende bioøkonomien.

SINTEF Fiskeri og havbruk AS presenterte 3. juni utredningen "A new Norwegian bioeconomy based on cultivation and processing of seaweeds: Opportunities and R&D needs" som er skrevet på oppdrag for Innovasjon Norge.

Utredningen tar for seg hele verdikjeden og har hatt som mål å identifisere de viktigste faktorene for å løfte fram en ny næring. Norske og utenlandske eksperter har kommet med innspill og bidratt gjennom diskusjoner rundt disse temaene.

Utredningen vil være nyttig for aktører innen politikk, næringsutvikling, forvaltning, utdanning, forskning og industri. Vi presenterer samtidig et forslag til en koordinert satsning for å støtte og fremskynde utviklingen av en ny industri basert på dyrkede makroalger, MACROSEA.

 

Prosjektstart:

15.08.2011

Rapporten

Seaweed bioeconomy