Til hovedinnhold

Effekt av sveiplengde på herding av fisk i semi-pelagisk tråling

Effekt av sveiplengde på herding av fisk i semi-pelagisk tråling

Publisert 29. januar 2014

To fullskala forsøk ble gjennomført i våren og høsten 2013 for å vurdere effekten av sveipelengden på herding av torsk og hyse ved  semi-pelagisk tråling. Resultatene viste at sveipelengde hadde en betydelig effekt på fangstene.

Festing av et 450-kg kjetting lodd i enden av bunngearet fanget i opptil 50 % mindre torsk og opp til 60 % hyse (av alle størrelser) enn når kjetting loddet ble festet 45 m foran bunngearet. Resultatene viser at sveipelengde har en viktig rolle i herdingsprosessen ved semi-pelagisk tråling.

Et konsept for fjernstyring av eksisterende tråldører har blitt designet av SINTEF. Dette oppnås ved hjelp av styreledninger mellom punkter på tråldør og eksterne linjer. Ved oppspenning slike linjer, styres tråldøren 
slik at det er mulig å kontrollere de hydrodynamiske kreftene som er opprettet av tråldøren. Dette fører til at energiforbruket blir sterkt redusert. Energiforbruk i dette konseptet er sterkt redusert ved å endre rigging av tråldøren slik at stabiliteten blir redusert.

Prosjektvarighet:

02.01.2012 - 31.12.2014