Til hovedinnhold
Norsk English

Slik kan COP28 bli vendepunktet verden trenger

Nils Røkke, direktør bærekraft, SINTEF
Fangst av CO₂, bærekraftig kjøling, og fornybar energi er tema når SINTEF deltar på FNs klimatoppmøte for niende gang.

-Vi er klare for å sette vårt preg på klimatoppmøtet. Møtet er ekstra viktig da landene skal gjennomgå "Global Stocktake" for å se hvordan verden ligger an i forhold til Parisavtalen, sier direktør for bærekraft i SINTEF, Nils Røkke. 

Årets klimatoppmøte, som også kalles COP28, starter 30. november i Dubai i De forente arabiske emirater. SINTEF deltar for niende gang som observatør til forhandlingene.

- Som et av Europas største forskningsinstitutt kjenner vi et sterkt ansvar å delta sammen med øvrig sivilsamfunn på COP for å bidra med vår ekspertise og forskning, sier han.

SINTEF jobber med teknologier som er sentrale tema for årets klimaforhandlinger som CO₂-fangst og -lagring (CCS), CO₂-fjerning, kutt i metanutslipp, hydrogen, bærekraftig kjøling, energieffektivisering, maritim transport og fornybar energi. SINTEF har derfor utarbeidet et eget kunnskapsunderlag til COP på disse temaene.

SINTEF gir tre overordnede råd:

  1. Norge bør tilgjengeliggjøre CO₂-infrastruktur for å ta hånd om eksporterte mengder CO2 gjennom olje og gass. Norge bør oppfordre andre petroleumseksporterende land til å gjøre tilsvarende for å få fortgang i avkarboniseringen av fossile brensler og materialer.
  2. Norge bør bidra til å akselerere forsknings- og teknologisamarbeid internasjonalt på COP28, for å sikre spredning av den kompetansen og teknologien hele verden trenger for å kutte utslipp av klimagasser.
  3. Global oppvarming skjer raskere enn de fleste modellene tilsier i sine beste estimat. Det krever rask respons. Verden trenger ikke nye mål, men handling og implementering.

- Som et olje- og gassproduserende land bør Norge stille CO₂-infrastruktur tilgjengelig. Vi har lagerkapasitet i geologiske formasjoner, i tillegg til at vi har kompetansen. Langskip er et viktig springbrett for utslippskutt, men Norge og andre oljeproduserende land bør lagre flere hundre ganger mer enn det vi har av igangsatte prosjekter om vi skal nå klimamålene, sier Røkke.

Bærekraftig kjøling er et viktig tema

Presidentskapet for COP28, De forente arabiske emirater, har løftet frem bærekraftig kjøling som et viktig tema for årets klimatoppmøte. Ifølge UNEP vil bærekraftig kjøling hjelpe over 1 milliard mennesker med klimatilpasning og samtidig redusere kostnadene knyttet til energitransisjonen med 3,5 billioner dollar innen 2030.

SINTEF forsker på og utvikler, sammen med industrien og NTNU, kjøleanlegg med naturlige kjølemedier. SINTEF har internasjonalt forskningssamarbeid på bærekraftig kjøling med blant annet i Europa, Japan og India.

- I tillegg til å erstatte potente klimagasser og direkte utslippskutt, bidrar CO2 som kjølemedium også til store energibesparelser. Dette er viktig fordi mange land bruker strøm basert på fossilt drivstoff, sier Røkke.

- Tema som bærekraftig kjøling, CCS, hydrogen, havvind og vannkraft der Norge har ledende fagmiljøer, har stort potensiale for kompetansedeling og -spredning, spesielt i det globale sør som rammest hardest av klimaendringer. Vi etterlyser en større satsning fra Norges side på internasjonalt forskningssamarbeid og kompetansedeling på områder der Norge er verdensledende, sier Røkke.

Må heve ambisjonene

I det faglige underlaget til COP oppfordrer SINTEF til at Norge sin rolle i klimaforhandlingene må være å bidra til å heve ambisjonene for å fremskynde overgangen fra et utslippsintensivt energisystem basert på fossil energi, til et system basert på fornybar energi.

-  COP28 må munne ut i kraftfulle grep på utslippskutt. Faktabaserte teknologivalg er nødvendig for å fremskynde den grønne energitransisjonen og begrense global oppvarming. Klimatoppmøtet må bli vendepunktet verden trenger, vi har ikke tid eller råd til å mislykkes, sier Røkke.

Les SINTEF faglige innspill til klimatoppmøtet, COP23.

Kontaktpersoner