Til hovedinnhold
Norsk English

Milepæler for Norge som batterinasjon

FREYRs CEO Tom Jensen og næringsminister Jan Christian Vestre markerer to viktige milepæler for Norge innen industrialisering av batterier i Mo i Rana 29. juni 2022. Foto: FREYR
Norsk batteristrategi lansert samme dag som FREYR igangsatte gigafabrikk på 29 GWh i Mo i Rana.

Norge passerte to viktige milepæler som batterinasjon onsdag 29. juni 2022. Regjeringen presenterte sin strategi for bærekraftig industrialisering av batterier og fikk samtidig delta på lanseringen av FREYR Battery sin investeringsbeslutning hvor det skal bygges en gigafabrikk med årlig produksjonskapasitet på 29 GWh

Norge med ti grep for å videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede 

– La det være helt klart: Vi skal nå klimamålene i Parisavtalen og vi skal ta hensyn til naturen og til det biologiske mangfoldet. Det innebærer at batterier må produseres på en enda mer bærekraftig måte og med lave eller ingen klimagassutslipp. Derfor er det både viktig og riktig at vi posisjonerer oss og har en klar retning på batteriarbeidet framover, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Dette er grepene regjeringene trekker fram: 
1. Lederskap innen bærekraft i hele batteriverdikjeden
2. Fremme Norge som et attraktivt vertskapsland for grønne investeringer
3. Inngå industrielt partnerskap med sentrale land
4. Stille opp med kapital, lån og garantier som utløser privat kapital
5. Fremme kompetansetilgang
6. Legge til rette for mer fornybar krafttilgang
7. Bidra til tomter og annen sentral infrastruktur
8. Sørge for forutsigbare, effektive og koordinerte offentlige prosesser
9. Støtte opp under pilotkommuner i vekst
10. Lederskap om morgendagens batteriløsninger og utnyttelse av digitale teknologimuligheter

- Jeg er spesielt glad for at regjeringen fremhever lederskap innen bærekraft i hele batteriverdikjeden og betydningen av morgendagens batteriløsninger og utnyttelse av digitale teknologimuligheter. Det er her kunnskapskappløpet står og slik vi skaper vinnere innen industrialisering av batterier her i Norge, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv. 

SINTEF har jobbet lenge med batterier gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter finansiert av EU og vil kunne dra nytte av denne kompetansen når Norge nå ønsker å etablere konkurransedyktige virksomheter i stor skala langs hele verdikjeden knyttet til forsyning, produksjon, bruk og resirkulering av batterier.

Samme dag som batteristrategien presenteres, lanserer vi det SINTEF-koordinerte, EU-finansierte prosjektet IntelLiGent, som handler om å bidra til neste generasjons høyspennings litium-ionbatteri for elektriske biler. Prosjektet endrer både kjemisk innhold i batteriet og produksjonsprosessen, og planen er å på tre år gå fra konsept til produksjon i full skala med batterier som er billigere, sikrere, mer bærekraftige, gir høyere effekt, får lengre levetid og lader fortere.

Hydra er et annet prosjekt som ser på kobolt-fri kjemi, avansert produksjon og bærekraft i neste generasjons batterier. 

Her hjemme er man også i gang med forskningsprosjekter på bærekraftig materialbruk i batteriproduksjon i prosjektet SUMBAT, som startet opp i mai 2022. 

SINTEF har over lang tid forsket på batterier gjennom europeiske forsknings- og innovasjonsprogram og lanserer høsten 2022 et nytt laboratorium som gir norsk næringsliv samme muligheter som europeiske konkurrenter. 

Basert på lang tids forskning innen materialteknologi, elektrokjemi, avansert produksjon sammen med et norsk næringsliv som også befinner seg i verdensklasse på disse temaene har SINTEF utviklet noen råd til norske politikere som nå skal bringe sine planer ut i live. 

SINTEFs råd for å lykkes med industrialisering av batterier i Norge 

1. Unngå hvileskjær i forskningspolitikken. Virkemidlene må henge sammen med ambisjonene og sette oss i stand til å støtte industrien ved å investere tilstrekkelig og hurtig nok i forsknings- og testinfrastruktur og produksjon av ny kunnskap. Oppretthold og videreutvikle RES-EU som virkemiddel for å sikre fortsatt norsk suksess i europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammer. Etabler samarbeidsarenaer som FME (elektrokjemi) og SFI (avansert produksjon) hvor aktørene bringes sammen og master- og doktorgradsstudenter får hyperrelevante studier.

2. Etabler en forsknings- og innovasjonsagenda i tråd med EUs tilnærming hvor forsknings- og næringsaktører kommer sammen og definerer kunnskapsbehovene. I EUs veikart er materialteknologi, kjemidrevet smart funksjonalitet, produksjon og resirkulering definert som hovedtema innenfor en kjeminøytral tilnærming.

3. Bruk den samme agendaen til å programmere studieprogram i høyere utdanning og videregående opplæring. Kunnskap innen elektrokjemi er sentralt for realfagselever og -studenter, mens avansert produksjon er relevant for yrkesfagene.

4. Utvikle en sirkulær verdikjede i Norden hvor vi sikrer råvaretilgang.

5. Håndter alle industriaktørers behov for vertskapsattraktivitet.

FREYR i høy fart 

Regjeringens mål er at Norge skal være et attraktivt vertsland for bærekraftig og lønnsom aktivitet i hele batteriverdikjeden og tiltrekke seg de store gigafabrikkene. Som følge av EUs planer for industrialisering av batterier og framveksten av bruk av batterier i kjøretøy, fartøy og til industriell bruk har det oppstått mange titalls konkrete planer om å bygge batterifabrikk i Europa for å møte den enorme etterspørselsveksten. FREYR beveger seg med dagens nyheter over i gjennomføringsfasen. 

– I dag vil jeg få gratulere Torstein Dale Sjøtveit, Tom Jensen og hele FREYR-teamet med dagen. Vi i SINTEF er stolte over å ha fått støtte dere på reisen frem til dagens investeringsbeslutning og gleder oss veldig til å se alt som vi jobber sammen om i laboratoriene vokse fram i industriell skala, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv. 

Kontaktpersoner