Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig batteriproduksjon får støtte fra Grønn Plattform-ordningen

Verdikjeden som skal bygge ny industri knyttet til produksjon av batterier får nå støtte til å produsere ny kunnskap om bærekraftige batterimaterialer.

Det er Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA som støtter prosjektet gjennom Grønn Plattform-ordningen. Prosjektets tittel er «SUMBAT - Sustainable Materials for the Battery Value Chain», altså dreier det seg om bærekraftige materialer hvor fokus også er på lave utslipp langs hele verdikjeden.

– Det foregår et internasjonalt kunnskapskappløp på produksjon av batterier. Temaene spenner fra elektrokjemi, energiforsyning, materialbruk til produksjonsteknologi for de ulike prosessene knyttet til batteriproduksjon, bruk, gjenbruk og gjenvinning. Norge har allerede verdensklasses industri og forskningsmiljøer på materialer som nå får anledning til å samle aktørene til å utvikle materialkunnskapen innenfor batterier som nytt bruksområde. Å produsere ny og egen kunnskap å basere sin industrielle utvikling på vil være avgjørende for å lykkes med å bygge ny industri, sier Paul Inge Dahl, seniorforsker på batterier i SINTEF og prosjektleder for kompetanse- og samarbeidsprosjektet i SUMBAT.

Industriselskapene Elkem, Vianode, Norsk Hydro, Corvus, Morrow, Freyr deltar i prosjektet, hvor SINTEF og Institutt for Energiteknikk er forskningspartnere med bidrag fra Future Materials katapultsenter,  NTNU, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder. Det skal jobbes med aktiviteter langs hele verdikjeden fra produksjon av aktive batterimaterialer, celleproduksjon, modellering av batteridegradering, sikkerhet og resirkulering.  Prosjektet får til sammen litt over 100 millioner kroner i støtte.

– Verden trenger grønnere batterier, og det muliggjør vi i Elkem og Vianode ved å levere avanserte anodematerialer med et minimalt fotavtrykk. Vi setter stor pris på den norske regjeringens sterke støtte til dette forsknings- og innovasjonsprosjektet innen bærekraftige materialer for batteriverdikjeden, og vi ser frem til å samarbeide med våre andre industri- og forskningspartnere, sier Stian Madshus, visepresident for Vianode, et Elkem-selskap som skal koordinere SUMBAT-prosjektet.

Grønn plattform er en satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Vel 1 milliard kroner er allerede bevilget til ti prosjekter gjennom Grønn plattform for 2021- 2023. 

– Det er gjennom forskning og innovasjon vi skaper morgendagens bærekraftige samfunn. Grønn plattform er et viktig tiltak for å sikre lønnsom grønn omstilling, og skal bidra til at vi blir dyktigere til å skalere opp og å få knyttet forskning til marked, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Les mer: Batteriforskning i SINTEF

Utforsk fagområdene

Kontaktperson