Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF finner nye forskertalenter gjennom sommerjobbstudenter

Sommerstudentene 2014
Sommerstudentene 2014
2015 blir niende året SINTEF Energi tar i mot sommerjobbstudenter. SINTEF Energis sommerjobbprosjekt har utviklet seg fra et forsiktig eksperiment til en viktig strategisk satsning for hele instituttet.

Oppskriften er enkel. Forskerne på de forskjellige avdelingene blir utfordret til å definere spennende og relevante oppgaver i sine prosjekter som kan gjennomføres av dyktige studenter.

De utlyste sommerjobbene for 2015.

Søkerekord i 2015
Oppgavene blir lyst ut slik at studentene kan lese om de konkrete forskningsoppgavene i hver jobb, og søke på de jobbene som er relevante og spennende for dem. På den måten får studentene prøve seg som forskere for noen uker, forskerne får hjelp til å løse viktige oppgaver, og, ikke minst, instituttet kommer i kontakt med unge talent innen forskning.

'' I 2015 hadde vi ny søkerrekord på antall sommerjobbstudenter. Vi mottok rett i underkant av 300 søkere på 20 sommerjobber. Flere og flere forskere ser dette som en gylden mulighet til å komme i komme i kontakt med dyktige studenter, og bruker sommerjobbene som et viktig ledd i rekrutteringsarbeidet.

Samtidig har sommerjobbene hos SINTEF Energi fått et godt rykte blant studentene på Gløshaugen. Studentene ser at de får bryne seg på konkrete forskningsoppgaver og får bidra direkte i viktige forskningsprosjekter. Tilbakemelding er at studentene synes dette er både spennende og motiverende, til variasjon fra en skolehverdag hvor kunnskapen i stor grad blir brukt til å løse fiktive problemer for læringens skyld.

Viktig for rekruttering
Ledelsen i SINTEF Energi ser den strategiske viktigheten av sommerjobbprosjektet. Instituttet er i jevn vekst, og dermed avhengig av god og strategisk rekruttering, blant annet fra dyktige og motiverte studenter. Gjennom sommerjobbprosjektet får hele organisasjonen mulighet til å følge utvalgte studenter i noen måneder – et viktig første møte for dem som senere kunne tenke seg å søke jobb som forsker i SINTEF Energi.

'' Ofte angriper studentene oppgaven på nye måter, og hiver seg inn i arbeidet med liv og lyst. Dette smitter tilbake på forskerne, og virker motiverende i deres arbeidshverdag.

Hele organisasjonen har også stor glede av at gangene fylles opp av unge og ivrige ansikter. Ofte angriper studentene oppgaven på nye måter, og hiver seg inn i arbeidet med liv og lyst. Dette smitter tilbake på forskerne, og virker motiverende i deres arbeidshverdag.

Teksten har tidligere vært presentert på #SINTEFenergy

48 norske forskningsinstitutter mottar statlig basisfinansiering. SINTEF Energi AS er et av disse instituttene. Basisfinansieringen brukes til aktiviteter som bidrar til langsiktig kunnskapsutvikling og er med på å utvikle fremtidens forskningsområder. Her er et eksempel på et prosjekt som er finansiert gjennom basisfinansieringen: Sommerjobbprosjektet.