Til hovedinnhold
Norsk English

Tare

Ifølge rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» har Norge potensial til å produsere 20 millioner tonn makroalger. Tare kan brukes til å lage blant annet mat, fôr, bioplastikk og energi og kan være en del av løsningen i den nye bioøkonomien. SINTEF Ocean bruker havmodeller for å finne gode produksjonsområder og utvikler ny teknologi for å industrialisere hele verdikjeden fra produksjon til prosessering og helhetlig foredling av råstoffet.