Til hovedinnhold
Norsk English

Alger til mat i Sogn og Fjordane

Tare er nærings- og smaksrike planter og velegnet som menneskemat. Nå vil en gründerbedrift dyrke tare og lage sunne matprodukter for et norsk og internasjonalt marked av havets grønnsaker.

Kontaktperson

Seaweed AS i Askvoll kommune i Sogn og Fjordane, har startet prosjektet "Alger til mat" for å etablere kunnskap om dyrking, næringsverdi og prosessering av tare.

Norges Vel er prosjektleder, mens SINTEF Fiskeri og havbruk AS, NIFES og Nofima er forskningspartnere. Prosjektet mottar finansiering fra Regionalt forskningsfond Vest og varer fra 2015-2017. Seaweed AS har allerede satt ut et egendesignet dyrkingsanlegg utenfor Værlandet og den første taren vil bli høstet fra dette anlegget i løpet av våren 2015. Dyrkingsanlegget er levert av Værlandet Fiskeredskap AS, som tar mål av seg å bli leverandør av utstyr til denne nye og spennende næringa. Anleggets konstruksjon og oppbygging er utviklet i tett samarbeid med Seaweed AS og vil komme i salg fra april. En presentasjon av anlegget blir snart lagt ut på www.vaerlandetfiskeredskap.no. Taredyrking er nytt i Norge og Seaweed AS må derfor teste og tilpasse dyrkingsanlegg, utstyr og protokoller, og de må skaffe seg erfaring om produktiviteten på lokalitetene sine.

SINTEF Fiskeri og havbruk AS' rolle i prosjektet er å bistå bedriften med kompetanse på dyrking av ulike tarearter og utvikle dyrkingsstrategier som er tilpasset miljø- og sesongvariasjonene på lokalitetene de har ytterst i skjærgården. Dette er viktig for å sikre forutsigbar produksjon og høy kvalitet på taren.

Nøkkeltall

Prosjektstart

18.02.2015