Til hovedinnhold
Norsk English

COMPLETE

Innovasjonsprosjektet COMPLETE (Energy efficient biogas production by recirculation of nutrients and complete utilisation of resources) har som mål å utforske ulike måter å gjøre produksjon av biogass enda mer klimavennlig, gjennom resirkulering av næringsstoffer som finnes i avfallet som benyttes til biogassproduksjon. Prosjektet tester hvordan disse næringsstoffene kan brukes i produksjon av børstemark, mikroalger og tare, og finansieres av Biokraft AS og ENERGIX-programmet.

Kontaktperson

Ved produksjon av biogass dannes det foruten metangass også en næringsrik biorest. Denne er spesielt rik på nitrogen, og i COMPLETE skal den derfor testes som fôr i produksjon av proteinrike fôrorganismer som børstemark eller som gjødsel i produksjon av fett- og proteinrike mikroalger. Disse vil så kunne anvendes som fôrråstoff til den raskt voksende fiskeoppdrettsnæringen. En slik bioproduksjon representerer en ny måte å produsere protein- og fettrike organismer på, gjennom resirkulering av næringsstoffene.

Bioproduksjonen representerer også CO2-fangst, ved dyrking av makro- og mikroalger som tar opp CO2 fra henholdsvis sjøvannet og vekstmediet de dyrkes i og bygger det inn i ny biomasse. Restfraksjon etter prosessering av dyrket sukkertare blir også testet som substrat for biogassproduksjon.

Biokraft AS bygger verdens største biogassfabrikk på Skogn og er prosjekteier. Forskningspartnere i COMPLETE er SINTEF Ocean, NTNU, NIBIO og Scandinavian Biogas Fuels og prosjektet varer i 2016-19.

Partnere:

  • Biokraft AS (prosjekteier)
  • SINTEF Ocean (prosjektleder)
  • Scandinavian Biogas Fuels
  • NTNU
  • Nibio

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2016 - 30.06.2019

Budsjett:

25 millioner NOK
Finansiering: Biokraft AS og Norges Forskningsråd (ENERGIX)