Til hovedinnhold

Tareoppdrett i Austevoll

Tareoppdrett i Austevoll

I prosjektet "Tareoppdrett i Austevoll" vil det dyrkes og foredles sukkertare av høy kvalitet til bruk i nye matretter.

Austevoll Seaweed Farm AS har to taredyrkningskonsesjoner i Austevoll kommune hvor det skal etableres kunnskapsbasert makroalgeproduksjon i samarbeid med SINTEF Fiskeri og havbruk. I partnerskap med den renommerte kokken Ørjan Johannesen vil ulike produkter bli utviklet og testet som ingredienser i nye matretter. Gjennom prosjektet ønsker partnerne å utvikle økt kunnskap om sukkertare til mat og implementere effektive dyrkings- og høstemetoder.

Publisert onsdag 26. november 2014
Seniorforsker
971 22 001

Prosjektvarighet

01.11.2014 - 31.08.2015