Til hovedinnhold
Norsk English

NordAqua

Prosjektet er et Nordic Center of Excellence med forskningspartnere fra Finland, Sverige og Norge, som sammen skal utvikle verdifulle produkter gjennom dyrking av fotosyntetiske organismer: Blågrønnbakterier, mikroalger og makroalger (tare).

Kontaktperson

Illustrasjon

Fotosyntetiske organismer bruker sollys og CO2 til vekst og biomasseproduksjon. Mange arter syntetiserer bioaktive forbindelser som kan ha mange ulike funksjoner innen medisin og ernæring av både mennesker og dyr. NordAqua er et samarbeid mellom ledende forskningsinstitusjoner i Norden der det skal forskes på verdifulle forbindelser i blågrønn-alger, mikroalger og tare, og hvordan disse organismene kan dyrkes for å produsere mest mulig biomasse og mest mulig av de etterspurte forbindelsene. SINTEF Ocean deltar i prosjektet med kompetanse på dyrking av makro- og mikroalger, samt på analyser og prosessering.

Fullstendig prosjektnavn: Towards Versatility of Aquatic Production Platforms: Unlocking the Value of Nordic Bioresources

Faktaboks

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2017 - 28.02.2022

Budsjett:
30 mill NOK

Finansiering:
Finansiering: NordForsk Nordisk program for bioøkonomi

Fullstendig tittel på prosjekt:
Towards Versatility of Aquatic Production Platforms: Unlocking the Value of Nordic Bioresources

Utforsk fagområdene