Til hovedinnhold
Norsk English

GOFER - Godstransportfremkommelighet på egnede ruter

Hovedmålet med GOFER er å bidra til reduserte miljø- og klimautslipp, køproblemer, ulykker og operatørkostnader for godstransport i by gjennom å ta i bruk nye samarbeidsformer og teknologiske løsninger. Målet i GOFER er å etablere løsninger som muliggjør kontroll og regulering av tung godstransport i byområder på samme måte som flykontrollen opererer flytrafikken.

Kontaktperson

Avslutningsseminar GAZ og GOFER

26. februar 2013 holdes avslutningsseminar for prosjektene GAZ og GOFER hos
Norges forskningsråd, møterom Abel. Dette er to prosjekter innenfor programmet
SMARTRANS som nå er under avslutning, og som innbyr til et felles formidlingsseminar.

 

 Om GOFER

 

 Live-demonstrator

 

 Simulatorforsøk

 

 

Video fra live-demonstratoren


Denne videoen viser et sammendrag av live-demonstratoren som har blitt kjørt fra midten av november 2011, og frem til og med januar 2012.

Les mer om denne demonstratoren her.
Last ned videoen

 

Video fra simulatorforsøket


Denne videoen viser et sammendrag fra simulatorforsøket som ble gjennomført i januar 2012, hvor målet var å se på effekter ved å gi tungtransport tilgang til kollektivfelt, samt prioritering i lyskryss.

Les mer om simulatorforsøket her.
Last ned videoen

 


 

Fakta om prosjektet

Prosjekttittel og referanse Godstransportfremkommelighet på egnede ruter - GOFER
Prosjektledernavn Solveig Meland
Prosjekteier ITS Norge, www.itsnorge.no
Periode 2009 - 2012
Totalbudsjett / støtte NFR 13,2 mill kr / 4,9 mill kr
Deltakere / samarbeidspartnere Statens vegvesen, CargoNet AS, Bring, Triona AS, Q-Free, Oslo kommune Samferdselsetaten, Trondheim kommune, Bergen kommune, Rogaland Fylkeskommune Samferdsel. LTL, NTNU, Trondheimfjordens Interkommunale Havn IKS, SINTEF Teknologi og samfunn

 

Kontaktperson
Seniorforsker Solveig Meland, SINTEF Teknologi og samfunn
E-post:
Telefon: +47 932 11 017

 

Prosjektfaser og demonstratorer

FOU-utfordringer

Deltakere og samarbeidspartnere

 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2008 - 31.03.2013