Til hovedinnhold
Norsk English

Simulatorforsøk 2012

I januar 2012 ble det gjennomført en simulatorstudie i SINTEF/NTNUs kjøresimulator, hvor målet var todelt. For det første skulle man se på effekter ved å gi tungtransport tilgang til kollektivfelt og prioritet i lyskryss, samt at man skulle validere bruk av tungbilsimulatoren for studier av denne type tiltak.

Gjennomføring

I forsøket deltok åtte testpersoner fra Posten og Bring, og alle sjåførene kjørte fire scenarier hver. To av scenariene foregikk på dagtid, hvor trafikkintensiteten var tilsvarende mellomrush gjennom Trondheim sentrum klokken 14.00 på en alminnelig hverdag. I det første av disse to dagscenariene kjørte forsøkspersonene med normale trafikkregler gjennom Trondheim sentrum. I det andre scenariet fikk tungbilsjåførene tilgang til å benytte kollektivfeltet.

De to andre scenariene foregikk på natt. I det første av disse to nattscenariene forholdt sjåførene seg til normale trafikkregler, og lysreguleringen var normal. I det andre nattscenariet fikk tungtransport prioritet i lyskryssene gjennom sentrum, noe som gjør at sjåførene automatisk kjører på "grønn bølge".

Demonstrasjonsvideo

Det er laget en demonstrasjonsvideo fra forsøket som ble gjennomført, og denne ser du nedenfor.

 

Resultater

Resultatet fra simulatorstudien er foreløpig ikke frigitt, men de vil presentert på denne siden så snart de er tilgjengelige.