Til hovedinnhold
Norsk English

FOU-utfordringer

  • Etablering av en arena for offentlig-privat samarbeid om næringstransport
  • Etablering av en felles data- og informasjonsplattform for godstransport
  • Uttesting og utvikling av nødvendig teknologi for kontroll og økt framkommelighet for godstransport i byområder
  • Evaluering av trafikale virkninger for bysamfunnet og benchmarking av nytte for aktørene i verdikjeden