Til hovedinnhold
Norsk English

Live-demonstrator 2011

Vinteren 2011 kjøres en live-demonstrator mellom Oslo og Trondheim, hvor ni biler fra Bring er utstyrt med en kjøretøyenhet. Enheten lar blant annet sjåførene gjøre ruteplanlegging ved oppstart, anbefaling av kjørerute ved ankomst i Trondheim, samt at data logges kontinuerlig under kjøring.
Én av to biltyper som benyttes i demonstratoren


 Demonstratoren

Demonstratoren har foregått på strekningen mellom Oslo og Trondheim, og involverte åtte av Bring Frigo sine biler. Testen bestod av et omfattende baksystem og en kjøretøyenhet som var montert i hver av bilene. Baksystemet inneholdt blant annet informasjon om de involverte aktørene, laste- og lossesteder, detaljert informasjon om kjøretøyene, rutevalg og datagrunnlag for beregning av ankomsttid.

Demonstratoren ble satt i drift i midten av november 2011, og ble avsluttet i starten av februar 2012.

 Kjøretøyenheten

Ved oppstart gir kjøretøyenheten, også kjent som OBE (On Board Equipment), sjåføren alternativer for å velge sin planlagte kjørerute mot oppdragets ankomststed. Enheten kommuniserer mot et baksystem som inneholder detaljert informasjon om blant annet kjøretøyet, ankomststeder, kjøreruter, veglenker og vegmeldinger. Basert på informasjon om lastvekt og ankomststed, som sjåføren legger inn ved oppstart, beregner systemet estimert ankomsttid til første leveringssted.

Ved kjøreturens start får sjåføren informasjon om eventuelle stengte veier langs den planlagte ruten, slik at man har mulighet til å legge om ruten sin.


Kjøretøyenhet: Samsung Galaxy Tab 7.0


Under veis får sjåføren oppdatert informasjon om estimert ankomsttid. Systemet har oversikt over offentlige vegmeldinger, gjort tilgjengelig via Informasjonsplattformen TRIP. I tillegg kan sjåførene sende såkalte "sjåførmeldinger", som lagres i baksystemet og gjøres tilgjengelig til de andre tilknyttede sjåførene. Vegmeldinger og sjåførmeldinger vises som ikoner på et kart, samt at et varselskilt vises når kjøretøyet nærmer seg en hendelse.

Når bilen ankommer innkjøringen mot Trondheim vil et forslag om anbefalt kjørerute gjennom byen vises. Basert på data fra baksystemet kan disse anbefalingene komme på grunnlag av eksempelvis tunnelhøyde, vektbegrensninger på broer og eventuelle vegmeldinger om stengt vei.

 Video

Det er laget en demonstrasjonsvideo som viser hovedmomentene i demonstratoren.

Nettside

Det ble etablert en nettside hvor man kunne få oversikt over aktive turer i demonstratoren, samt eventuelle sjåførmeldinger. Aktive turer ble vist med starttidspunkt, estimert ankomsttid og faktisk ankomsttid. Den faktiske ankomsttiden var basert på at sjåføren aktivt avsluttet kjøreturen ved å gjøre valg på kjøretøyenheten.

Gjennomførte turer ble vist på nettsiden i 24 timer fra turens oppstartstidspunkt. Sjåførmeldingene hadde varierende tidsbegrensninger, avhengig av hvilke typer hendelser de varslet, og ble vist så lenge de var innenfor den gitte tidsperioden.

Nettsidens adresse (NB: demonstratoren er nå avsluttet, og ingen turer vil vises på nettsiden):
http://129.241.253.21/gofer-web/

Nettsiden hadde to alternativer:

  • Transportoversikt - viser pågående/nylig avsluttede turer
  • Alle meldinger - viser gyldige sjåførmeldinger

På siden for transportoversikt må man velge hvilken aktør man ønsker å se på. I denne demonstratoren var det kun aktøren Bring som inneholdt data.