Til hovedinnhold

Samplan

Samplan

Samplan er en hydrotermisk markedsmodell basert på Stokastisk Dual Dynamisk Programmering (SDDP).

Om

Modellen benytter samme inngangsdata og resultatprogrammer som Samkjøringsmodellen men driftstrategien for vannkraften beregnes med en mer formelt korrekt optimalisering som tar hensyn til alle modellerte detaljer. Dette betyr blant annet at vannverdiene i hvert enkelt delområde er avhengig ev egen og alle andre delområders magasinfylling. Modellen kan koples til en detaljert simuleringsmodell for vannkraft som sørger for at beslutninger om vannkraftproduksjon på delområdenivå er fysisk mulig.

Samplan kan også ta hensyn til eksogene stokastiske markeder. For eksempel kan man modellere tyske elektrisitetspriser som en stokastisk størrelse.

Modellen kan også benyttes for å simulere simultan klarering av spot marked for elektrisitetsmarked og marked for grønne sertifikater etter de hovedprinsipper som er implementert i Sverige.