Til hovedinnhold

ENKI - Operasjonalisering av fordelt hydrologisk modell

ENKI - Operasjonalisering av fordelt hydrologisk modell

ENKI er neste generasjon modellverktøy for tilsigsprognoser i kraftbransjen.

Om

I motsetning til dagens hydrologiske modeller muliggjør ENKI blant annet:

  • Fordelt simulering som tar hensyn til lokale variasjoner i vær og fuktighetsforhold
  • Regional modellbruk som gir konsistente prognoser for hele vassdrag eller større områder
  • Sterk GIS-integrasjon og kartbasert framstilling av resultaterStor fleksibilitet i bruk av ulike typer informasjon, herunder værradar og satellittbilder
  • Dokumenterte beregningsalgoritmer i form av åpen kildekode

Formålet er å bringe romlig fordelte tilsigsmodeller fra eksperimentstadiet fram til operasjonalisering i vannkraftbransjen. Dette skal skje ved å utvikle den eksisterende prototypen ENKI til et velfungerende verktøy i prøvedrift, både som modul i Powels SmG-Inflow, og som selvstendig programvare for hydrologiske analyser.

Prosjektet legger vekt på å heve stabilitet og funksjonalitet i ENKI-programvaren fra å fungere til FoU-formål til å være pålitelig i tidskritisk, operativ drift. Utprøving hos regulanter og sammenligninger med dagens prognoseverktøy vil være viktige elementer ved siden av kodeutviklingen hos SINTEF og Powel. I tillegg vil styrker og svakheter ved fordelt regional simulering evalueres for et stort antall nedbørfelt der HBV allerede opereres.

Resultat

Prosjektets sluttresultat skal være en versjon av Powels programvare for tilsigsprognoser (SmG-Inflow), der brukeren ved siden av HBV kan velge en fordelt modell basert på ENKI. Denne versjonen skal ha status som testversjon. Ved prosjektstart skal alle brukerpartnere få en innføring i bruk av den eksisterende ENKI-programvaren, samt nødvendig bistand til å få satt opp ENKI for egen region.

Partnere

Utførende institusjoner er SINTEF Energi, Powel, Statkraft, Hydro, E-CO, GLB, Trønderenergi, NTE og Lyse. De tre universitetene NTNU, UiO og UMB deltar i prosjektet med tanke på å ta ENKI i bruk i undervisning, samt som verktøy for hovedoppgaver.

Prosjektperiode 2013-2015

Forskningsleder