Til hovedinnhold

Additiv tilvirkning (3D-printing)

Additiv tilvirkning (3D-printing)

Additiv tilvirkning ("3D-printing") er en klasse av produksjonsteknologier som er i kraftig vekst, og som gir nye muligheter for industrien. SINTEF har mange aktiviteter innen additiv tilvirkning sammen med norsk og internasjonal industri.

Hva gjør SINTEF?

SINTEF jobber med mange aspekter av additiv tilvirkning og NTNU er en viktig samarbeidspartner i mange av prosjektene. Temaene spenner fra materialutvikling og "design for additiv tilvirkning" til produktegenskaper og nye bruksområder. SINTEF har også utstyr for additiv tilvirkning, i labskala og industriell skala, og det investeres stadig i maskiner og annet utstyr.

Ekspertise i SINTEF

SINTEF har bred ekspertise innen additiv tilvirkning via faggrupper i Trondheim, Oslo, Raufoss og Porsgrunn. SINTEFs ekspertise dekker fagområder som prosess/maskinteknologi, materialteknologi, numerisk simulering, digitaliseringsaspekter, standardisering og nye forretningsmodeller. Basert på dette kan SINTEF bidra til at ulike industrisegmenter kan nyttiggjøre seg av additiv tilvirkning.

Her er noen stikkord om SINTEF's ekspertise og prosjekter:

  • Generell ekspertise innen industrielle additivprosesser og hybridprosesser, samt tilhørende materialer og materialegenskaper (metaller og plast)
  • Standardisering og industrialisering
  • Simuleringsverktøy for additiv tilvirkning, f.eks. topologioptimalisering av komponenter og simulering av additivprosesser
  • Digital støtte for additiv tilvirkning
  • Støpeformer framstilt med additiv tilvirkning
  • Additiv tilvirkning av reaktorer etc til kjemisk prosessindustri
  • Additiv tilvirkning i byggebransjen
  • Bioprinting
  • Additiv tilvirkning med funksjonelle keramiske materialer
Seniorforsker
982 82 492

Ekspertiser

Aktuelt

Prosjekter

z