Til hovedinnhold
Norsk English

Smarte byer

SINTEF bidrar til å styrke offentlig sektor sin evne til å skape et bærekraftig og klimanøytralt samfunn.

Kontaktperson

Det handler om utvikle attraktive byer og regioner, grønn konkurransekraft, teknologi og innovasjonsevne. De fleste samfunnsutfordringene vi står overfor er komplekse. Verken kommunene, fylkeskommunene eller staten kan løse klima-, samferdsel- og integreringsutfordringene alene. Det samme gjelder tiltak for utvikling og verdiskaping i distriktene. Vi trenger forsking og innovasjon for å få fart på disse områdene. SINTEF har som mål å bidra med  kunnskap og bredde  til bærekraftig utvikling mot et smart samfunn som setter innbyggerne i sentrum og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping. Dette er teknologi for et bedre samfunn. 

 

Ekspertiser

Podkast: Lyden av smarte samfunn

Deling av data

Data i store mengder gjør at kommuner kan finne sammenhenger og legge gode planer for innbyggere og næringsliv. Men selv om de har data, er det ikke sikkert de klarer å bruke dem. Severin Sadjina deler eksempler på hvordan data kan brukes på tvers av sektorer og hvordan møter mellom mennesker er avgjørende for å bruke data smart.

Lytt til podkasten: Deling av data

Grønn konkurransekraft 

Globale klimaendringer fører til lokale miljøutfordringer og stiller store krav til omstilling av samfunnet de nærmeste årene. I denne episoden får du høre Marie Bysveen fra SINTEF og Kristian Dahlberg Hauge fra Trondheim kommune fortelle om hvordan de har samarbeidet for å omsette ambisjoner til konkrete mål.

Lytt til podkasten: Grønn konkuransekraft

Bærekraftig samfunnsplanlegging

Bærekraft består av tre pilarer. Likevel snakker vi mest om økonomi og miljø. Men en billig løsning er ikke nødvendigvis god for miljøet, og en miljøvennlig løsning er ikke alltid den beste for de som skal bruke den. Den siste pilaren er sosial bærekraft, og Judith Thomsen forteller hvordan kommuner og utbyggere kan sette innbyggerne i sentrum når de planlegger områder og nabolag.

Lytt til podkasten: Bærekraftig samfunnsplanlegging

Aktuelt

Vi må detaljplanlegge mer for villere vær

Vi må detaljplanlegge mer for villere vær

En kartlegging gjort av SINTEF viser at klimatilpasning får stor plass i overordnede kommuneplaner. Men detaljreguleringsplanene henger etter. Det kan føre til at viktige tiltak ikke gjennomføres.

Prosjekter

Laboratorier

ZEB-laboratoriet

ZEB-laboratoriet

ZEB-laboratoriet er et laboratorium for nullutslippsbygg (ZEB) – hvor nye og innovative materialer og løsninger utvikles, undersøkes, testes og demonstreres i gjensidig interaksjon med mennesker.

ZEB Test Cell Laboratory

ZEB Test Cell Laboratory

Test Cell er et teknisk utviklingsanlegg der ulike elementer av bygningsmaterialer, bekledningsteknologi, energianlegg og kontrollsystemer blir utviklet og optimalisert i samsvar med hverandre.

ZEB Living Lab

ZEB Living Lab

ZEB Living Lab - det levende laboratoriet - er en forskningsinfrastruktur ved NTNU og SINTEF.

Regjeringens mål er en effektiv offentlig sektor som leverer gode tjenester til innbyggerne, har høy grad av tillit i befolkningen, og finner nye løsninger på samfunnsutfordringer i samarbeid med innbyggerne, næringslivet, forskningsmiljøer og sivilsamfunnet.
Fra Stortingsmelding nr 30 - En innovativ offentlig sektor

Framsikt 2050

Nullutslippsområder

Smart cities provide a higher standard of living for people without burdening the environment.