Til hovedinnhold
Norsk English

Plast

Plastmaterialer er uløselig knyttet til vårt moderne liv, men det er en økende bekymring rundt implikasjoner av plast for miljøet, spesielt på økosystemer i havet. I SINTEF bruker vi vår kompetanse på tvers av fagfelt og i samarbeidsprosjekter på tvers av landegrenser til å forstå og forbedre denne situasjonen.

Kontaktpersoner

Vi studerer hva som skjer med plast i havet, hvordan plast kan påvirke biodiversitet, samtidig som vi jobber med løsninger som for eksempel innovative resirkuleringsteknologier og forbedrede materialvalg.

I tillegg til å samarbeide tett med andre forskningsorganisasjoner og ulike industrier, jobber vi også tett sammen med lokale myndigheter, EUs MSFDICES, RFOMs, Arktisk Råd og FNs UNCLOS for å spre kunnskap og utvikle løsninger.  

Plastens livssyklus

Vårt prinsipp er å adressere løsninger på alle nivåer av plastens livssyklus. I de siste ti årene har vi fokusert på metodeutvikling og kunnskapsproduksjon for å kunne gi en troverdig risikovurdering av plastforurensing.

Til dette formålet har vi etablert en bred plattform av infrastruktur og kompetanse for karakterisering, analyse og monitorering av mikroplast, nanoplast og plastkjemikalier, samtidig som vi har benyttet og utviklet både laboratoriebaserte og modellbaserte metoder for å forutsi hvordan plast brytes ned og transporteres i havet, og sett på økotoksikologiske effekter av plastpartikler, søppel og plastkjemikalier på arter på ulike nivåer av næringskjeder.

I senere tid har vi også etablert aktiviteter hvor vi ser på hvordan marin biodiversitet påvirkes av maritime strukturer som består helt eller delvis av plast og plastkjemikalier.

SINTEF spiller en avgjørende rolle når det kommer til å møte de komplekse utfordringene plastforurensning utgjør. Vi jobber innenfor et regulatorisk rammeverk som inkluderer internasjonale avtaler som Parisavtalen, FNs bærekraftsmål, Konvensjonen om biologisk mangfold , samt utviklingen av FNs globale plastavtale.

Vårt oppdrag er å synliggjøre utfordringene og mulighetene innenfor disse rammene og utvikle teknologiske løsninger i samarbeid med næringer. Denne tilnærmingen sikrer at Norge oppfyller sitt nasjonale regulatoriske ansvar og oppfyller sine globale forpliktelser om å effektivt bekjempe plastforurensning.

Nyheter

Prosjekter

GOMPLAR - Styresett mot marin søppel i Arktis

GOMPLAR - Styresett mot marin søppel i Arktis

Start:
Slutt:

Hovedformålet med GOMPLAR er å beskrive, sammenlikne og analysere to regionale internasjonale regelverk og styringsrammer som adresserer marin plastforsøpling for å finne mulige løsninger til bruk i Arktis. Det skal gjøres med ønske om å fastslå...

More GoJelly!

More GoJelly!

Start:
Slutt:

Hvordan kan vi bruke manetslim som løsning på foruresningen fra mikropast?

OPTOCE

OPTOCE

Start:
Slutt:

Ocean Plastic Turned into an Opportunity in Circular Economy

GoJelly - En gelatinøs løsning på plastforurensning

GoJelly - En gelatinøs løsning på plastforurensning

Start:
Slutt:

GoJelly vil levere hittils ukjente og banebrytende løsninger for å overvinne to store marine miljøtrusler — mikroplast forurensing og manetoppblomstringer—og tranformere disse om til muligheter for nye produkter som kan gi fordeler til fiskeri...