Til hovedinnhold
Norsk English

Utslippsfrie bygg og områder

For at nullutslippssamfunnet skal realiseres, trengs det nye løsninger for bygninger og områder. I samarbeid med næring og offentlige aktører utvikler vi løsninger for å bygge, drifte og bruke bygg og områder. Målet er riktig energi- og effektbruk, godt inneklima i byggene og å minimere klimagassutslipp i hele livsløpet.

Kontaktperson

Aktuelt

Prosjekter

Laboratorier

Ekspertiser