Til hovedinnhold
Norsk English

CO2-transport

CO2-håndtering er et av de viktigste tiltakene for å redusere verdens CO2-utslipp. Siden CO2 vanligvis ikke vil fanges og lagres på samme sted, vil vi i nær framtid måtte transportere store mengder CO2, hovedsakelig med rør eller skip. Vår forskning gir svar på hvordan CO2-transporten kan gjøres på en trygg og økonomisk måte.

Kontaktperson

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Nøyaktige målinger av egenskapene til CO2-rike blandinger (det vil si CO2 med urenheter)
  • Simulering av dynamisk strømning, trykkavlastning og trykkbølgeforplantning i rør eller brønn
  • Kopling mellom termo- og fluiddynamikk (robuste, nøyaktige og effektive metoder)
  • Koplet fluid-struktur-modell for modellering av løpende brudd i CO2-transportrør (samarbeid med SINTEF Industri)
  • Varmeovergang gjennom rør eller brønn
  • Nøyaktige målinger av CO2-blandingers termofysiske egenskaper, inkl. faselikevekt
  • Skipstransport av CO2

Metode:

Vi har utviklet et eget modelleringsrammeverk for flerfase-rørstrømning av CO2 og CO2-rike blandinger. Metoden er særlig utviklet med tanke på å kunne fange trykkbølger, noe som er nødvendig for å modellere løpende brudd. Flere ulike strømningsmodeller og termodynamiske tilstandslikninger er lagt inn. Vi har utviklet et svært nøyaktig laboratorieoppsett for å måle faselikevekt for CO2-blandinger ved tilstander relevant for CO2-håndtering. Slike data trengs for å lage nøyaktige modeller for CO2-egenskaper. Vi er i for tiden i ferd med å konstruere og bygge to ECCSEL-laboratorier, ett for trykkavlastning av rør og beholdere, og ett for måling av viskositet og tetthet.

I videoen under forklarer Svend Tollak hvorfor det er viktig å forske på CO2-transport. 

Relevante prosjekt

BIGCCS
International CCS Research Centre


ECCSEL
European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure

ELEGANCY – Oppnå en lavkarbonøkonomi via hydrogen og CCS

ELEGANCY – Oppnå en lavkarbonøkonomi via hydrogen og CCS

Start:
Slutt:

CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) er den eneste teknologien som kan redusere CO2 -utslipp fra fossile drivstoff i betydelig grad og er en essensiell del av praktisk talt alle IPCC-scenarier der den globale oppvarmingen er under 2 °C.

NordiCCS - Nordic CCS Competence Centre

NordiCCS - Nordic CCS Competence Centre

Start:
End:

NORDICCS is a virtual carbon capture and storage (CCS) networking platform aiming for increased CCS deployment in the five Nordic countries. The success of NORDICCS is dependent on active involvement from industrial partners.

Kontakter