Til hovedinnhold

CO2-transport

CO2-transport

CO2-håndtering er et av de viktigste tiltakene for å redusere verdens CO2-utslipp. Siden CO2 vanligvis ikke vil fanges og lagres på samme sted, vil vi i nær framtid måtte transportere store mengder CO2, hovedsakelig med rør eller skip. Vår forskning gir svar på hvordan CO2-transporten kan gjøres på en trygg og økonomisk måte.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Nøyaktige målinger av egenskapene til CO2-rike blandinger (det vil si CO2 med urenheter)
  • Simulering av dynamisk strømning, trykkavlastning og trykkbølgeforplantning i rør eller brønn
  • Kopling mellom termo- og fluiddynamikk (robuste, nøyaktige og effektive metoder)
  • Koplet fluid-struktur-modell for modellering av løpende brudd i CO2-transportrør (samarbeid med SINTEF Industri)
  • Varmeovergang gjennom rør eller brønn
  • Nøyaktige målinger av CO2-blandingers termofysiske egenskaper, inkl. faselikevekt
  • Skipstransport av CO2

Metode:

Vi har utviklet et eget modelleringsrammeverk for flerfase-rørstrømning av CO2 og CO2-rike blandinger. Metoden er særlig utviklet med tanke på å kunne fange trykkbølger, noe som er nødvendig for å modellere løpende brudd. Flere ulike strømningsmodeller og termodynamiske tilstandslikninger er lagt inn. Vi har utviklet et svært nøyaktig laboratorieoppsett for å måle faselikevekt for CO2-blandinger ved tilstander relevant for CO2-håndtering. Slike data trengs for å lage nøyaktige modeller for CO2-egenskaper. Vi er i for tiden i ferd med å konstruere og bygge to ECCSEL-laboratorier, ett for trykkavlastning av rør og beholdere, og ett for måling av viskositet og tetthet.

I videoen under forklarer Svend Tollak hvorfor det er viktig å forske på CO2-transport. 

473 78 042

Relevante prosjekt

BIGCCS
International CCS Research Centre


ECCSEL
European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure

Kontakter

Svend Tollak Munkejord

Sjefforsker
473 78 042
Navn
Svend Tollak Munkejord
Tittel
Sjefforsker
Telefon
473 78 042
Avdeling
Gassteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Morten Hammer

Forsker
930 01 748
Navn
Morten Hammer
Tittel
Forsker
Telefon
930 01 748
Avdeling
Gassteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS