Til hovedinnhold
Norsk English

CO2Flow – Utvikling av LedaFlow for robuste og nøyaktige flerfase strømningssimuleringer som kan muliggjøre transport og injeksjon av CO2

CO2Flow har som mål å videreutvikle flerfase strømningssimulatoren LedaFlow til et robust, nøyaktig og konkurransedyktig verktøy med nødvendig funksjonalitet for simulering av systemer for transport og injeksjon av CO2.

Kontaktperson

Illustrasjon: LedaFlow

LedaFlow Technologies har dannet et forskningskonsortium med energiselskapene ConocoPhillips, TotalEnergies, Equinor, ExxonMobil Technology & Engineering, Wintershall DEA og Petrobras, samt underleverandører Kongsberg Digital, SINTEF Industri og SINTEF Energi. Ambisjonen er å videreutvikle flerfasesimulatoren LedaFlow for simulering av CO2-rike systemer. Gjennom CO2Flow-prosjektet vil konsortiet modellere sikker transport og injeksjon av CO2, både med og uten urenheter, for å akselerere utviklingen av teknologi for karbonfangst og -lagring (CCS).

Nøyaktige simuleringer vil muliggjøre reduserte designmarginer og reduserte investeringskostnader for CO2-transport- og injeksjonssystemer samtidig som driftssikkerheten opprettholdes. Nøyaktige prediksjoner er avgjørende for energi- og kostnadseffektiv drift og bidrar til å minimere risiko gjennom simuleringer av ulike operasjonsscenarier.

SINTEF vil bruke sin flerfase modelleringsekspertise og verdensklasse CO2-strømningsanlegg og til å utvikle en unik simulator for CO2-transport og -injeksjon.

Eksperimentanlegget, DeFACTO – Vertikal demonstrasjonsbrønn for CO2 strømning vil bli brukt til å generere relevante data i CO2Flow. DeFACTO sirkulerer CO2 gjennom en 90 meter dyp U-rørsløyfe, som er instrumentert med over 100 hurtigresponstrykk- og temperatursensorer, som gjør at den kan måle trykkbølger med høy grad av nøyaktighet. I tillegg blir data som tidligere er frembrakt i DeFACTO-riggen gjort tilgjengelig for prosjektet.

SINTEFs testanlegg DeFACTO kan operere ved trykk mellom 0 og 160 bar. Foto: SINTEF

CO2Flow vil dra direkte nytte av teknologioverføring og ekspertise innen flerfase strømningsmodellering utviklet ved SINTEFs Flerfaselaboratorier sammen med olje- og gassindustrien og LedaFlow de siste 20 årene.

Flerfaselaboratoriumet ved SINTEF har utviklet unik ekspertise på flerfasemodellering. Foto: SINTEF

CO2Flow vil kunne bidra til å få fart på den globale utrullingen av CCS ettersom industripartnerne i prosjektet kan ta resultater i bruk underveis i prosjektet. Så snart den nye programvaren har nådd industriell kvalitet vil Kongsberg Digital gjøre den kommersielt tilgjengelig gjennom releaser av “LedaFlow Engineering 1D Software”.

CO2Flow er et innovasjonsprosjekt med delfinansiering fra Norges forskningsråd gjennom CLIMIT-programmet – Norges nasjonale program for forskning, utvikling og demonstrasjon av CCS-teknologi (prosjektnummer 336939).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025