Til hovedinnhold
Norsk English

CO2 EPOC - Karakterisering og forutsigelse av effekten av CO2 på polymermaterialer i CO2-transportkjeden

CO2 EPOC er en kompetansebygning prosjekt og har som mål til å skape kunnskap om kompatibilitet mellom polymermaterialer og CO2 for å muliggjøre et mer informert valg av polymermaterialer i CO2-transportkjeden.

Kontaktperson

Karbonfangst og -lagring (CCS) aksepteres av det internasjonale vitenskapelige samfunnet som det mest passende kortsiktige tiltaket for å begrense CO2-utslipp i atmosfæren, og unngå reversible endringer av jordas klima. Mens fangst og lagring er ekstremt viktig for å tillate en reduksjon av karbonutslippet, må passende og økonomisk gjennomførbare CO2-transportløsninger sikres for å muliggjøre CCS-utplasseringen. Spesielt er unngåelse av lekkasjer eller svikt i hele transportkjeden nøkkelen til å sikre prosessens levedyktighet, og sikre at innsatsen for CO2-fangst ikke går tapt på grunn av lekkasje under transport.

Trinn involvert i CO2-transportprosessen via rørledninger eller skip (Foto: Ansaloni et al. 2020).

Transport av tett eller flytende CO2 representerer en utfordring for alle materialene som kommer i kontakt med den. Spesielt kan polymere materialer som kan brukes som tetninger for å forhindre lekkasje eller barrierer for å beskytte metalliske komponenter mot CO2, undergå midlertidige eller permanente endringer i strukturen som igjen kan påvirke deres ytelse. Imidlertid er det betydelige kunnskapshull i hvordan polymermaterialer påvirkes av flytende CO2. CO2 EPOC-prosjektet har som mål å lukke disse kunnskapshullene ved å undersøke kompatibiliteten mellom polymere materialer og CO2-strømmer. En flernivåtilnærming vil bli brukt, fra eksperimentell karakterisering av hvordan representative polymere reagerer på CO2 (inkludert forurensninger), til grunnleggende modellering for å forutsi denne oppførselen i andre applikasjonsscenarier.

Mere informasjon finnes på våre engelske sider...

CO2 EPOC er et samarbeid mellom SINTEF, Universitet i Oslo og Universitet i Bologna og er støttet fra Equinor, Total, GasscoSAIPEM og Shell. Prosjektet er en KPN (Kompetanseprosjekt for næringslivet) og fikk støtte fra CLIMIT program av Norges forskningsråd.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2025