Til hovedinnhold
Norsk English

REALISE – Demonstrasjon av CCUS i et olje-raffineri basert på en strategi for implementering i industrielle klynger.

REALISE vil utvikle strategier for karbonfangst, bruk og lagring (CCUS) for industrielle klynger med fokus på raffineri og demonstrere i pilotskala en absorpsjonsteknologi basert på en ny generasjon solvent for kostnadseffektiv og bærekraftig CO2-fangst fra flere røykgasskilder.

Kontaktperson

Raffineringsindustrien er en svært energiintensiv sektor, med direkte CO2-utslipp som vanligvis varierer fra 100 til 200 kg CO2 per tonn råolje, og derfor krever snarlige løsninger for å redusere CO2-utslipp. REALISE prosjektet retter seg mot denne sektoren ved å muliggjøre integrering av CO2-fangst og videre bruk i eksisterende raffinerier.

Kjerneteknologien som skal videreutvikles i REALISE er basert på et kjemisk absorpsjonssystem med en energieffektiv og kjemisk stabil solvent for CO2 fangst fra flere punktkilder. Videre skal det anvendes et avansert reguleringssystem basert på ikke lineær modell prediktiv prosessregulering, noe som resulterer i optimal fleksibel drift. Teknologiene vil demonstreres ved hjelp av TNOs mobile pilot ved Irving Oil Whitegate raffineri i Cork (Irland) og SINTEFs Tiller CO2Lab. SINTEF vil også fokusere på identifisering og kvantifisering av utslipp fra fangstanlegget og kontrollere kvaliteten på produsert  CO2 i flytende form.

REALISE vil demonstrere minst 30% reduksjon i CO2-fangst kostnadene sammenlignet med dagens referanse teknologi basert på 30 vekt % MEA. Prosjektet vil muliggjøre full-skala implementering av CCUS og fremme samfunnsmessig villighet og offentlig aksept for CCUS i denne sektoren..

REALISE adresserer videre hele CCUS-kjeden inkludert CO2-transport, lagring og ev. mulig utnyttelse av CO2 som er fanget for å utvikle forretningsmodeller for involverte sluttbrukere i  Irland og Kina. I tillegg skal det vurderes og evalueres økonomiske, politiske og regulatoriske barrierer og muligheter i disse landene.

Prosjekt partnere:

 • SINTEF (koordinator)
 • TNO
 • NTNU
 • Ervia
 • Biobe AS
 • The University of Edinburgh
 • University College Cork – National University of Ireland, Cork
 • Politecnico di Milano
 • Equinor
 • Pentair - Union Engineering AS (Denmark)
 • Irving Oil Whitegate Refinery Ltd. (Ireland)
 • Electricity Supply Board (Ireland)
 • Bord Gáis Energy (Ireland)
 • Cybernetica AS (Norway)
 • Tsinghua University (China)
 • Xinjiang Dunhua Petroleum Technology Co., Ltd (China)

Project Advisory Board:

 • Concawe – scientific division of the European Petroleum Refineries Association 
 • PetroIneos (UK)
 • SARAS (Italy)
 • TCM (Norway)
 • Global CCS Institute (Australia)

Project type: Innovation Action
Total budget: 7 083 658 Euro
For mer info, se projektets hjemmeside: https://realiseccus.eu/ 

eu-flagg-100px.jpg
Prosjektet er finansiert gjennom EUs H2020 forsknings- og innovasjnsprogram under GA nr. 884266

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.05.2020 - 30.04.2023