Til hovedinnhold
Norsk English

ZEROC – Nye prosessløsninger og infrastruktur for en utslippsfri industri i Norge og Sverige

ZEROC-prosjektet skal utarbeide et veikart for en karbonnøytral norsk/svensk industri i et 2045-perspektiv.

Kontaktperson

Bilde av Fortum Oslo Varme Klemetsrudanlegget (Copyright: Fortum)

ZEROC tar utgangspunkt i resultat fra tidligere prosjekt, og vil ha et spesielt søkelys på den infrastrukturen som er nødvendig for å få til karbon-reduserende tiltak – på en kostnadseffektiv måte. Prosjektet tar utgangspunkt i tre ulike regioner og vil utrede mulige synergier på tvers av industrisegmenter og identifisere mulige barrierer.

SINTEF og svenske Chalmers tekniska högskola skal se på hvordan nabolandene kan samarbeide for å få på plass en karbonnøytral industri. Dette innebærer både utvikling av teknologi og et samarbeid om å etablere en infrastruktur.

Ettersom Norge har gode muligheter for lagring av CO2, og Sverige har utslipp av CO2 de ønsker å redusere, vil et samarbeid om CCS mellom de to landene være gunstig. Ved å få til gode logistikk-løsninger både regionalt og på tvers av landene, vil kostnadene for å redusere karbonfotavtrykket reduseres.

Prosjektet skal kartlegge behov infrastruktur og definere hvilke prosessendringer som må på plass for å redusere industriens karbonfotavtrykk. Dette gjelder i hovedsak karbonfangst og -lagring (CCS), men prosjektet skal også sammenligne CCS med bruk av biomasse, elektrisitet, hydrogen og andre teknologier for å vurdere kost/nytte-effekt.

Norske partnere: SINTEF, Fortum Oslo Varme, Equinor, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Herøya Industripark. Svenske partnere: Chalmers, Avfall Sverige AB, Cementa AB, Gøteborg Energi AB, Preem AB, Stockholm Exergi holding AB og Västra Götaland län.

Prosjektet finansieres av partnerne, CLIMIT Demo programmet og Energimyndigheten i Sverige og har et totalbudsjettet på 14,8 mNOK

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023

zeroc logo.jpg

Utforsk fagområdene