Til hovedinnhold
Norsk English

Ulykkesgranskning og læring

Et gammelt ordtak sier at den dumme aldri lærer, den intelligente lærer av sine feil, og den kloke lærer av andres feil. Hensikten med granskingen av ulykker og nestenulykker i sikkerhetsmessig sammenheng er ikke å finne syndebukker, men å bidra til å hindre at lignende hendelser gjentar seg.

I de senere årene har både næringslivet og det offentlige blitt seg mer og mer bevisst at hvis fremtidige ulykker skal unngås, må en identifisere og analysere de bakenforliggende (organisatoriske) årsakene til ulykker. Med dette for øye har SINTEF deltatt i granskingen av en rekke ulykker og nestenulykker innen både luftfarten, sjøfarten, jernbanen og vegtrafikken.

Med den brede kompetansen som finnes i SINTEF er vi i en unik posisjon til å bistå ved kompliserte granskinger. For å få fram et mest mulig helhetlig bilde av hendelsene, trengs det både kunnskap om den aktuelle teknologien og kompetanse og erfaring innenfor fag som:

  • Granskingsmetoder
  • Sikkerhetsledelse og sikkerhetsstyring
  • Kvalitetsledelse og kvalitetssikring
  • Organisasjonsteori
  • Menneskelige faktorer

Utforsk fagområdene