Til hovedinnhold
Norsk English

Stig Winge

Seniorforsker

Utdanning

Hovedfag i statsvitenskap og ph.d. i sikkerhetsstyring fra NTNU

Kompetanse og fagområder

Sikkerhetsstyring, organisatorisk sikkerhet, risikostyring, barrierestyring, arbeidsmiljøfag, revisjoner, gransking, læring etter hendelser, ulykkesanalyser, Human Factors, MTO, CRIOP.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/stig-winge-1547a151/

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Strindvegen 4
Trondheim