Til hovedinnhold
Norsk English

Brannen ved avfallsanlegget på Forus avdekket hull ved sikkerheten

IVAR IKS eier og drifter ettersorteringsanlegget på Forus. Anlegget ble åpnet 1. januar 2019, og har vært i kontinuerlig drift frem til det oppstod brann i anlegget fredag 22. juli 2022. Foto: Carina Johansen / Stavanger Aftenblad
Det var en kombinasjon av flere forhold som førte til brannen i ettersorteringsanlegget på Forus 22. juli 2022, viser rapporten fra en uavhengig undersøkelse som SINTEF har utført for IVAR IKS.

Brannen startet i en papirhaug på gulvet i mottakshallen for papiravfall. Det har ikke vært mulig å fastslå med sikkerhet hva som var antenningskilden, men sannsynligvis var det et elektrisk produkt (batteri eller lignende) i papiravfallet som selvantente og startet brannen.

Etter 29 minutter spredte brannen seg til sorteringshallen, via et transportbånd som gikk mellom de to hallene. Brannen ga omfattende skader på bygningsmassen og maskinparken.

SINTEF har vært engasjert av IVAR IKS for å gjennomføre en uavhengig undersøkelse av brannen. Formålet med undersøkelsen har vært å klarlegge hendelsesforløpet, undersøke årsakene til at brannen oppstod og dens utvikling, og foreslå anbefalinger for å redusere faren for lignende hendelser i fremtiden.

Undersøkelsen er utført av en tverrfaglig sammensatt gruppe med ekspertise fra SINTEF AS og RISE Fire Research. Hanne Kvitsand (SINTEF Community) og Pål Brennhovd (SINTEF Digital) har ledet undersøkelsen, mens Johan Kr. Møller har vært SINTEFs brannfaglige ekspert.

Brannen var en systemulykke, der flere direkte og bakenforliggende forhold førte til at brannen oppstod og utviklet seg.

– Det var svikt i brannsikkerheten på flere nivå. Dette gjelder hvordan anlegget var fysisk utformet, brannsikkerhetstiltak, og også at ledelsen ikke har hatt gode nok systemer for å ivareta brannrisikoen da anlegget var i drift, sier seniorrådgiver Pål Brennhovd i SINTEF.  

Undersøkelsen viser også behov for bedre samhandling mellom brannvesenet og avfallsanlegg før og under slokkeinnsatser.

Rapporten fra SINTEF gir anbefalinger for å forhindre lignende brannhendelser. Disse anbefalingene rettes mot IVAR IKS, brannvesenet og DSB.

Les rapporten her: Uavhengig undersøkelse av brann i
ettersorteringsanlegg 22. juli 2022

Kontakt:

Undersøkelsesleder Pål Brennhovd

Prosjektleder Hanne Kvitsand

Brannfaglig ekspert Johan Kr. Møller

 

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner