Til hovedinnhold
Norsk English

Johan Kristian Møller

Senior forretningsutvikler

Johan har lang erfaring med forretningsutvikling og prosjektledelse, og har utviklet gode kommunikasjonsevner, prosessforståelse og samarbeidsevner gjennom flere større tverrfaglige prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Bærekraftige løsninger og sirkulær økonomi er svært viktig i SINTEFs virksomhet, og sentrale i Johans initiativ og arbeid. Johan har spesialkompetanse på brannsikkerhetsanalyser av konstruksjoner og materialer innenfor bygg- og infrastruktursektoren.

Utdanning

MSc brannsikkerhet fra Høgskolen på Vestlandet, 2016-2018.
BSc brannsikkerhet fra Høgskolen på Vestlandet, 2007-2010.
Realfag matematikk og kjemi, grunnkurs psykologi og samfunnsvitenskapelige fag fra NTNU, 2004-2007.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Høgskoleringen 7 B
Trondheim