Til hovedinnhold
Norsk English

Hvorfor rømmer oppdrettsfisk?

Det er viktig å lære av tidligere rømmingshendelser. Vi må granske hendelsene, og på denne siden kan du finne noen råd og praktiske metoder som kan være til hjelp. Disse kan oppdrettsnæringen bruke i sitt arbeid med å granske og lære etter rømmingshendelser, slik at nye hendelser kan forebygges.

Granskning av rømmingshendelser

Hvorfor skal vi granske hendelser?

Hovedhensikten er å lære av hendelsene og å utnytte kunnskap og erfaringer fra granskningen til å iverksette tiltak for å forebygge fremtidige hendelser. Å granske hendelser er som å skrelle en løk. Vi starter med de direkte årsakene som er de mest synlige. For å komme til bunns i hendelsene må vi avdekke "lag på lag" hvilke andre årsaker som ligger bak. 

Tre sentrale spørsmål:

  • Hva skjedde?
  • Hvorfor skjedde det?
  • Hvordan forbedre?

Her kan du laste ned hele notatet

Spør hvorfor for å hindre rømming.
Spør hvorfor for å hindre rømming.

Granskningsprosessen

Datainnsamling

Datainnsamling

Tilstrekkelig og riktig informasjon om hendelsen er vesentlig for en vellykket granskning.

Analyse

Analyse

Analysefasen tar utgangspunkt i innsamlet informasjon om hendelsen og innhentede bevis. Her skal vi avdekke direkte og bakenforliggende årsaker til hendelsen.

Anbefalinger og tiltak

Anbefalinger og tiltak

Det viktigste målet med en granskning er å identifisere og anbefale tiltak som kan forhindre eller redusere sannsynligheten for uønskede hendelser i fremtiden.

Metoder og verktøy

Metoder og verktøy

Metoder og verktøy

For å sikre god kvalitet i granskningen trenger vi å støtte oss til noen metoder og verktøy.

STEP-metoden

STEP-metoden

Her finner du eksempel og nedlastbar mal for STEP-analyse av en rømmingshendelse.

Årsakskart

Årsakskart

Her finner du praktisk eksempel og nedlastbar mal for Årsakskart.

Kontaktinformasjon

Lenker:

Litteratur:

  • Hendrick K., Benner, L., 1987. Investigating Accidents with STEP. New York: Marcel Dekker.
  • Okstad, E.H. og Tinmannsvik, R.K., 2017.Kunnskap og metoder for å forebygge rømming: Granskningsmetoder. SINTEF prosjektnotat, mars 2017.
  • Reason, J., 1997. Managing the Risks of Organizational Accidents. Aldershot: Ashgate.