Til hovedinnhold
Norsk English

Årsakskart

Her finner du praktisk eksempel og nedlastbar mal for Årsakskart.

Bilde av mal med flytskjema og blanke teksbokser

Årsakskart

Når man skal lage et årsakskart begynner man med å skrive ned hendelsesskjeden. Hendelseskjeden plasseres nederst i diagrammet, og man jobber seg oppover i diagrammet etter hvert som man gjennomfører analysen. Årsaksanalysen starter med å identifisere de direkte (utløsende) årsakene. Deretter identifiseres bakenforliggende årsaker oppover i diagrammet. Benytt gjerne "4 x hvorfor" for å gå i dybden på årsaksforhold.

Eksempel på Årsakskart finner du her (samme hendelse som ble analysert med STEP).

Last ned mal for årsakskart

Råd og tips for utfylling av Årsakskart 

Analyse av årsaker til rømmingshendelser ved hjelp av Årsakskart gjennomføres i følgende trinn:

  • Beskriv de viktigste punktene i hendelseskjeden nederst i diagrammet.
  • Start årsaksanalysen med å identifisere direkte årsaker for hver hendelse i hendelseskjeden.
  • Tenk nedenfra og opp ved tegning av diagrammet.
  • Direkte årsaker forbindes til bakenforliggende årsaker på høyere nivå. Identifiser bakenforliggende årsaker ved å spørre "4x hvorfor". Bruk gjerne "Sjekklister – årsaker til rømming" som støtte.
  • Rammebetingelser/omstendigheter, forhold som virksomheten ikke kan påvirke, legges inn i ellipser.
  • Bruk gjerne forskjellige farger for å skille de ulike årsakskjedene fra hverandre.