Til hovedinnhold
Norsk English

Kunnskap og metoder for å forebygge rømming

For å finne effektive tiltak for å forebygge rømmingshendelser, trenger man god innsikt i og kunnskap om både direkte og bakenforliggende årsaker til hendelser. En bedre og mer detaljert analyse og kategorisering av rømmingshendelser vil gi økt kunnskap som kan bidra til å hindre rømming i fremtiden.

Kontaktperson

oppdrettsmerd og fartøy
Bildet er kun til illustrasjon

Mål

Prosjektets hovedmål er å utvikle kunnskap om bakenforliggende årsaker til rømming og utvikle metoder for rømmingsforebyggende arbeid i form av gransking og formidling.

Dette skal oppnås gjennom følgende resultatmål:

  1. Oppdatert kunnskap om direkte og bakenforliggende årsaker til rømming av fisk i perioden 2010 - 2018, og beskrivelse av tiltak som kan hindre rømming.
  2. Det skal utarbeides en metode for gransking av rømmingshendelser.
  3. Årsaker til rømming, tiltak for å forhindre rømming og andre resultater fra prosjektet skal kommuniseres ved bruk av metoder som er tilpasset målgruppen.

Næringsnytte:

Næringen har et mål om å redusere antall rømminger. Oppdatert og detaljert kunnskap om årsaker til at rømmingsepisoder oppstår kan bidra til å forbedre det forebyggende arbeidet i næringen som helhet, i de enkelte selskapene og på den enkelte lokalitet. Kunnskapen som fremskaffes vil også være av stor nytte for utstyrsprodusenter og tjenestetilbydere, og bidra i utviklingen av sikre og gode teknologiske løsninger og tjenester.

Samarbeidspartnere

  • SINTEF Ocean
  • SINTEF Digital
  • Høgskulen i Volda

Finansiering:

Totalt budsjett er 6450 kNOK, og fullfinansiert av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019