Til hovedinnhold
Norsk English

Datainnsamling

Tilstrekkelig og riktig informasjon om hendelsen er vesentlig for en vellykket granskning.

Kvaliteten til informasjonen påvirker kvaliteten til analysen og tiltakene. Det er viktig å ha klart for seg hvilken informasjon som er viktig før man går i gang med granskningen. Viktig informasjon kan man finne gjennom:

  • Intervju med involverte, vitneutsagn eller observasjoner fra de som var tilstede da hendelsen skjedde.
  • Fysiske bevis i form av tilstanden til materiell og utstyr, værforhold, arbeidsoperasjoner og annet som var relatert til hendelsen.
  • Relevante dokumenter i form av prosedyrer, logger og rapporter knyttet til driften av anlegget.