Til hovedinnhold
Norsk English

Anbefalinger og tiltak

Det viktigste målet med en granskning er å identifisere og anbefale tiltak som kan forhindre eller redusere sannsynligheten for uønskede hendelser i fremtiden.

Illustrasjon av en som står og presenterer for andre

Gode tiltak kan rette seg mot både menneskelige, tekniske og organisatoriske faktorer (MTO), og bidra til at anlegget og driften er bedre rustet til å takle krevende omstendigheter som ekstremvær og komplekse arbeidsoperasjoner.