Til hovedinnhold
Norsk English

Byggeprosess

Byggeprosessen omfatter alle prosessene gjennom hele livsløpet til et byggverk; fra behovsavklaring, programmering, idé og konseptutvikling, til prosjektering og bygging, drifts- og bruksfase og til slutt avhending.

Kontaktperson

Vil du eller din bedrift forme fremtidens byggeprosesser sammen med det fremste av ekspertise hos oss og våre samarbeidspartnere?

SINTEF tilbyr kompetanse rettet mot forskning, utvikling og innovasjon. Vi utvikler løsninger innenfor prosessrelaterte problemstillinger i BAE-næringen.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Industrialisering
 • Standardisering
 • Prosjekt- og prosjekteringsledelse
 • Kvalitet i byggeprosessen
 • Digitalisering
 • Teknologiutnyttelse
 • Integrerte prosesser og samhandling
 • Ledelse og læring i et livsløpsperspektiv
 • Effektivisering
 • Arkitektur og byggeskikk

Hvorfor trenger vi forskning for bedre byggeprosesser?

I dag stilles det helt nye krav til kompetanse og ledelse, nytenking og endringsevne i hele bygg- og anleggsnæringens verdikjede; fra myndigheter og byggherrer, arkitekt og rådgivere, entreprenører, produsenter og leverandører.
Byggeprosessene påvirker:

 • Valg av løsninger som tar hensyn til utfordringer innen miljø og klima, helse og velferd, migrasjon og urbanisering.
 • Verdiskaping, internasjonal konkurransedyktighet og produktivitet
 • Bedriftenes lønnsomhet
 • Prosjektenes kvalitet, effektivitet og måloppnåelse

En god byggeprosess er et suksesskriterium for et vellykket sluttresultat med høy kvalitet og fornøyde brukere.

Våre tjenester

SINTEF har vært en kunnskapsleverandør på byggeprosessfeltet i over seksti år. I en sterkt endrende og stadig mer internasjonalt konkurranseutsatt bygg- og anleggsnæring er byggeprosessrelatert forskning og innovasjon viktigere enn noensinne. Et kompetanseløft etterlyses fra både myndigheter og bransje. Byggeprosess er et utpekt satsingsområde i SINTEF.

SINTEF tilbyr en helhetlig kompetanse på byggeprosessområdet sammen med interne og eksterne forskningspartnere. Vi bidrar som både forskere og spesialrådgivere.